Ingressbilde til appen YouDescribe

YouDescribe

Hilde Fresjarå App, Syn (app)

YouDescribe er app som finner og spiller av videoer med synstolking på YouTube. Via nettstedet youdescribe.org kan du selv legge inn dine egne synstolkinger.

Hvordan virker den?

Synstolking er innlest bildebeskrivelse av det som vises på en scene, et filmlerret eller en skjerm. Synstolking er laget for den som har vansker med å se skjermen, og er ment å gi en forståelse av hva som vises. Synstolkingen skal ikke forstyrre dialog eller kommentarer i filmen. I denne appen kan du se filmer på Youtube som har blitt synstolket.

Åpningsbildet til appen YouDescribe

Når du åpner appen første gang, blir du bedt om å logge deg inn på din google konto. Åpningsbildet (se skjermdump) viser en liste med filmer som nylig har blitt beskrevet.

Innstillinger

I åpningsbildet til appen finner du disse menyvalgene nederst på skjermen:

  • Recent Videos: Viser nylig tolkede videoer
  • Wish List: Viser deg en liste med videoer som noen har ønsket skulle bli beskrevet. Du kan selv lage en beskrivelse til filmene i ønskelisten på nettstedet https://youdescribe.org/
  • My Descriptions: Viser listen med videoer som du har beskrevet via nettstedet https://youdescribe.org/
  • Search: Søk etter filmer på youtube.com. Filmer som har en systolking vil komme opp på toppen av listen over filmer som finnes i ditt søkeresultat. Du kan også sortere ut filmene som har fått en beskrivelse, som ikke har det, og filmer som brukere av appen har ønsket skulle bli synstolket.

Help and settings: Her kan du bytte til en annen Google konto. Andre ting du kan gjøre her er:

  • Settings: Endre innstillingen Audio Ducking Av/På. Audio Ducking på betyr at lyden fra filmen dempes under avspilling av synstolking.
  • Help: Kortfattet brukerveiledning til appen.
  • Sign Out: Logg ut fra Googlekontoen din.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad og iPhone.

Leverandør

Smith-Kettlewell Eye Research Institute

Last ned

App Store – You Describe

Appen er gratis.