Ingressbilde til appen Widgit Go

Widgit Go

Hilde Fresjarå App, Kommunikasjon / ASK (app)

I appen Widgit Go kan du lage egne oppsett for kommunikasjon, stimulering og språkutvikling i forhold til elever med behov for alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK).

Beskrevet av Statped

Hvordan virker den?

Widgit Go er en app som kan benyttes for å lage kommunikasjonsprogram til iPad eller iPhone. Appen kan også benyttes til å skrive enkle dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. Du kan redigere direkte på enheten, eller overføre oppsett via Dropbox.

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for en alternativ kommunikasjonsform eller et supplement for å kunne uttrykke seg (ASK). Ulike grupper mennesker har behov for ASK, og det skilles gjerne mellom de som har behov for et uttrykksmiddel, støttespråk eller alternativt språk. Det kan blant annet være personer med afasi, Downs syndrom, Autsimespekterforstyrrelser, traumatisk hjerneskade eller døvhet. Personer med behov for ASK er alle ulike og trenger ulik grad av tilpasning i forhold til å kunne få funksjonell kommunikasjon. Apper som brukes til dette formålet må derfor tilpasses etter individuelle behov for å kunne fungere som gode kommunikasjonsverktøy.

Ulike oppsett i appen gir forskjellige muligheter for hvordan appen kan brukes som et alternativt og supplerende kommunikasjonsverktøy:

 • Lage to bilder for å gjøre et valg mellom to alternativ. Eksempel: gjøre et valg mellom eple og banan for å vise hva du vil spise.
 • Støtte og struktur i hverdagen. For eksempel ukeoversikt, oversikt over hva du skal huske å ta med deg.
 • Skrive dokumenter: fortellinger, beskjeder, brev.
 • Lagre som bilde, PDF og skrive ut dokumentet.
 • I undervisningen: innhente kunnskap, bearbeide kunnskap, svare på spørsmål, forberede og presentere kunnskap.
 • Lage bok.
 • Ord- og begrepstrening.

Innstillinger

 • Hele Widgit Symboler system med 13.000 symboler følger med. En søker etter symboler på samme måte som i In Print og SymWriter.
 • Det er ikke nødvendig å være koblet opp mot nettet når en lager eller bruker oppgaver. Internett trengs bare hvis en vil sende e-post eller importere / eksportere filer til Dropbox.
 • Du kan selv bestemme antall ruter i oppgaven (maks. 10×7).
 • Du kan lage undertavler på mange nivåer.
 • Du kan velge om en vil skrive til et dokument/ skrivelinje eller ikke.
 • Dokumentet/ skrivelinja kan lagres som bildefil eller pdf-fil.
 • Dokumentet kan sendes direkte som vedlegg i e-post.
 • Du kan velge om du vil benytte talesyntese eller spille inn egen tale.
 • Du kan benytte egne bilder og ta bilder direkte fra iPad-en.
 • Du kan importere/eksportere/dele miljøene sine via Dropbox.

Veiledning til bruk av appen

Normedia – Widgit Go

Veiledning fra Hargdata på Youtube

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone og iPad

Leverandør

Widgit

Last ned

App Store – Widgit Go

Appen koster ca. 650,-