Video om tilrettelegging i arbeidslivet

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Videoen viser tilrettelegging for personer med ulike utfordringer i arbeidslivet. Vi ser eksempler på tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel og bevegelse, blendingsproblematikk (syn) og lese- og skrivevansker.

Eksemplene er fiktive og blir illustrert av ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland. Filmen egner seg blant annet til bruk i informasjonsarbeid ut mot arbeidsgivere og arbeidstakere.