Kvinne som sitter i en bakovertiltet rullestol

Variasjon av sittestilling kan forebygge trykksår

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

Trykksår oppstår når vi har for mye trykk over tid. Både trykk og fare for trykksår kan reduseres ved å velge riktig understøttelsesflate og stilling, mens tiden kan reduseres med hyppige stillingsendringer.

Av fysioterapeut Owen O´Connor ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland og fysioterapeut Asle Sande ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestland

Sittestilling

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) anbefaler bakovertiltet sittestilling. Fordelene med bakovertiltet stilling er redusert trykk på utsatte områder (sitteknutene og korsbenet) og mindre risiko for å skli fremover i setet og dermed redusere faren for glidekrefter.

Bildene nedenfor viser hvor effektiv en bakovertiltet sittestilling er for å redusere trykk på setet. 

Nøytral tilt fører til høyt trykk under sitteknutene som illustrert ved de røde områdene på kartet.

En 45 graders bakovertiltet stilling viser vesentlig lavere trykk på utsatt områder. I dette tilfellet er trykket fordelt på flere områder med det resultat at trykket på sitteknuttene er redusert betraktelig. Lavere trykk er illustrert med blå farge, fremfor rød farge som ved høyt trykk.

Stillingsendring

Det anbefales også at vi endrer stilling hos alle personer med trykksårrisiko eller trykksår, med mindre det er kontraindisert. Stillingsforandring er viktig for alle som ikke selv kan forandre stilling.

Plan for stillingsendring

EPUAP anbefaler individualisert plan for stillingsendringer. Planen bør inneholde stillingsendring og mobilisering over et 24 timers perspektiv og inkludere liggende, sittende og stående stilling. 

 Hyppighet av stillingsendring er avhengig av kartlagt risiko. Avgjør hvor ofte stillingen bør endres med utgangspunkt i personens vevstoleranse, aktivitets- og mobilitetsnivå, generelle medisinske tilstand, hudstatus og trykkfordelende underlag. Sett opp snuregimer som beskriver hvor ofte og hvordan stillingsforandring skal skje.

God teknikk ved stillingsendring

Når vi endrer stillingen er det viktig at vi sikrer en god teknikk. Dårlig teknikk kan skape friksjon/glidekrefter og feilposisjonering som kan øke trykket i utsatte områder og resultere i et trykksår.

I filmsnuttene nedenfor viser vi hvor viktig riktig teknikk er ved behov for stillingsendring: