Kvinne med bærbar pc foran seg på et bord og har videomøte med en mann (Foto: colourbox.com)

Utvidede muligheter for skjermtolking

Morten Flatebø Tolking

NAV Hjelpemiddelsentral har utvidet sitt tilbud om skjermtolking slik at alle ansatte tolker og de fleste frilanstolker har mulighet til å tolke på skjerm i stedet for å møte opp på tolkestedet. 

NAV har allerede tilbudt bildetolking i mange år. Nå tilbyr vi også videotolking som et alternativ til oppmøtetolking.  I den nye løsningen vi tar i bruk kan tolken velge hvem av deltakerne i møtet som vises, og tolken og tolkebrukere kan ha ulike visninger på sin skjerm. 

Skjermtolking foregår på to måter som dekker ulike behov: 

Bildetolk

Egner seg godt til

  • telefonsamtaler og korte, ikke planlagte møter

Egner seg dårligere til

  • samtaler ut over 30 minutter
  • når det er behov for en kjent tolk
  • når det er behov for en tolk som har kunnskap om spesifikk terminologi eller et annet språk enn norsk/norsk tegnspråk

Hvor er tolken?
Tolker fra et tolkestudio på hjelpemiddelsentralen.

Hvordan koble opp?
Via nettleser eller med programvare/lisens for app utlevert fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Bestilling
Ringer et telefonnummer/en SIP-adresse.

Videotolk

Egner seg godt til

  • når det er viktig med en tolk som er kjent med bruker, tema eller terminologi
  • serieoppdrag
  • som et alternativ til oppmøtetolk (når oppmøtetolking ikke kan gjennomføres)

Egner seg dårligere til

  • spontane eller ikke planlagte samtaler eller møter da oppdraget må bestilles på forhånd

Hvor er tolken?
Tolker fra kontoret eller hjemmefra.

Hvordan koble opp?
Via en lenke til et nettsted på enhver pc/mac, nettbrett eller mobil.

Bestilling
Bestilles og avbestilles som et vanlig tolkeoppdrag. Du får tildelt tolk(er) som ved oppmøtetolking.


En liten hilsen fra noen tolker under korona-situasjonen: