Gap-modellen av Ivar Lie

Utøvelse av skjønn – på brukernes premisser?

Morten Flatebø Forelesning, Hjelpemiddelformidling

En forelesningsserie av Peter Hjort med refleksjoner om ulike temaer innen hjelpemidler og tilrettelegging. Temaene han tar opp kan være aktuelle for deg som jobber på en hjelpemiddelsentral, i kommunehelsetjenesten, ved et helseforetak eller om du tar helsefaglig utdanning.

Lytt eller les
Du kan høre på eller lese forelesningene. I pdf-versjonene finner du mange nyttige kildehenvisninger.

Gå direkte til en forelesning:


Hva er funksjonshemning? Hva er gap-modellen?

For å svare på disse spørsmålene trekker Peter inn egenskapsmodellen som drar tankene i retning av et enten-eller. Grensen mellom hvem som er og ikke er funksjonshemmet blir skarp og gruppen funksjonshemmede liten. Last ned forelesningen “Hva er funksjonshemning? Hva er gap-modellen?” (pdf).

Tid: 37 minutter

Del 1: To eller kanskje tre forståelser

Del 2: Utvikling av en moderne definisjon

Del 3: Fra bruker til borger

Del 4: Hva er gap-modellen?


Hva betyr “på brukernes premisser” og hva er brukermedvirkning?

Peter reflekterer over hvorfor «på brukernes premisser» kalles en grunntanke, og hvorfor denne tanken er grunnleggende i formidlingen av hjelpemidler til mennesker som lever med funksjonshemning? Han trekker blant annet frem den relasjonelle forståelsen av funksjonshemning. Last ned forelesningen “Hva betyr på brukernes premisser og hva er brukermedvirkning?” (pdf).

Tid: 59 minutter

Del 1: Hvorfor “på brukernes premisser”?

Del 2: Brukermedvirkningens hvorfor, hva og hvordan

Del 3: Hvordan bli god på brukermedvirkning?


Hva er et godt skjønn? Skjønnsutøvelse i hjelpemiddelformidlingen

Fagpersoner er på leting etter godt skjønn for mennesker som lever med funksjonshemning og trenger hjelpemidler og tilrettelegging. I denne forelesningen snakker Peter om elleve kjennetegn på godt skjønn – utledet av forståelsen av funksjonshemning, rehabilitering, premisser og samhandling, juss, folketrygdloven og hjelpemiddelformidlingen. Last ned forelesningen “Hva er et godt skjønn? Skjønnsutøvelse i hjelpemiddelformidlingen” (pdf).

Tid: 40 minutter

Del 1: Funksjonshemning

Del 2: Ti-trinnstilnærmingen


Hva er viktig i læring?

Peter innleder forelesningen med å stille følgende spørsmål: Hva vekker lysten til å lære? Hvor kommer trangen fra? Er den bare der av seg selv, eller kan lysten vekkes? I så fall, hvordan vekkes lysten til å lære? Last ned forelesningen “Hva er viktig i læring?” (pdf).

Tid: 9 minutter


Refleksjoner om gode læreprosesser

«Hjernen er ikke et kar som skal fylles, men en ild som skal tennes» (Plutark, ca. 45 e.Kr.). I denne forelesningen reflekterer Peter rundt fem kjennetegn ved gode læreprosesser. Last ned forelesningen “Refleksjoner om gode læreprosesser” (pdf).

Tid: 16 minutter

Del 1: Læringens to prosesser og tre dimensjoner

Del 2: Gå inn i din tid


Hva er fagutvikling?

Hjelpemiddelsentralenes praksis kan endre funksjonshemmedes hverdag. Det er dette som gjør fagutvikling til et imperativ for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging – for ansvaret for å fornye og forbedre oss. Peter reflekterer rundt hva fagutvikling bør være. Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er målgruppen for siste del forelesningen, men innholdet kan være til inspirasjon for andre. Last ned forelesningen “Hva er fagutvikling?” (pdf).

Tid: 34 minutter


Om Peter Hjort

Portrett Peter Hjort
Peter Hjort

Peter Hjort jobbet i mange år ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Han har også vært generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). I 2017-18 holdt han en serie på seks forelesninger for ansatte ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det er de forelesningene som blir presentert i artikkelen.