Deltakerne i CP-foreningens serie om usynlig CP (Foto: cp.no)

Usynlig CP

Morten Flatebø Bevegelse, Brukerhistorie

CP-foreningen har laget en filmkampanje for og med unge med lett grad av cerebral parese (CP) for å dele erfaringer og formidle informasjon med fokus på mestringsstrategier og løsninger.

Ingen har alle svarene, og i arbeidet med prosjektet lærer de av hverandre. I prosjektet retter de fokuset mot usynlige eller lite synlige funksjonsnedsettelser. 

Første episode (av totalt 8) ble lansert 14. september på CP-foreningens Facebook-side. Ny episode kommer hver onsdag de neste ukene.

Episode 1: Ikke alene!

Deltakerne møtes for første gang og prater blant annet om åpenhet knyttet til egen CP-diagnose.

Bakgrunn for prosjektet

Blant alle barn og unge som har en fysisk funksjonsnedsettelse, er cerebral parese den aller største diagnosegruppen. De som har de letteste motoriske utfallene, utgjør rundt 70% av alle med en CP-diagnose. Skaden på hjernen er livsvarig og stabil, men konsekvensene av den endres gjennom årenes løp.

Forverringen kan være både fysisk, kognitiv og psykisk. Det skjer også hos dem med lettest motorisk utfall, og gjerne i møtet med voksenlivets forventninger og krav. Det kan være endringer som muskelsmerter, slitenhet og ulike kognitive vansker. Dette kan få videre konsekvenser for utdanning, arbeidsliv og livskvalitet. Når en omsider ser behovet for å oppsøke spesialisthelsetjenesten får mange beskjed om at det er på høy tid.

Målet med prosjektet, som er en del av en større satsing på lett grad av CP, er at hver enkelt blir tatt på alvor og får den hjelpen de trenger, for å kunne leve et godt liv med CP.

Les mer om prosjektet og filmkampanjen på cp.no. Der kan du også bli kjent med de seks deltakerne.

Tekst og foto gjengitt etter avtale med CP-foreningen.