Universell utforming – kognitiv støtte

Eva Teigstad Dagligliv og fritid, Kognisjon, Lese- og skrivestøtte, Syn, Teknologi

Universell utforming er en strategi for å skape et samfunn der alle skal kunne delta på en likestilt måte.

Foreleser: Håkon Aspelund, Seniorrådgiver, Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, Deltasenteret

Aspelund beskriver her hva universell utforming kan bety for personer med nedsatt kognisjon. Foredraget består av 3 videoer.

  1. Universell utforming – nødvendig for noen, nyttig for alle. (02:30min)
  2. Universell utforming – Betydning for nedsatt kognisjon. (02:52min)
  3. Universell utforming – eksempler på tilrettelegging. (03:32min)