Universell utforming – kognitiv støtte

Eva Teigstad Dagligliv og fritid, Hjelpemidler, Kognisjon, Lese- og skrivestøtte, Syn, Teknologi

Universell utforming er en strategi for å skape et samfunn der alle skal kunne delta på en likestilt måte.

Foreleser: Haakon Aspelund, Seniorrådgiver, Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, Deltasenteret

Foredraget handler om og gir eksempler på hva universell utforming kan bety for personer med nedsatt kognisjon. Universell utforming er nødvendig for noen, men nyttig for alle. Det handler om å gjøre informasjon, tjenester og omgivelser enkle, tydelige og forståelige. Foredraget består av 3 videoer:

  1. Universell utforming for personer med nedsatt kognisjon (02:52 min)
  2. Universell utforming er nyttig for alle (02:14 min)
  3. Eksempler på tilrettelegging (03:33 min)

Universell utforming for personer med nedsatt kognisjon

Universell utforming er nyttig for alle

Eksempler på tilrettelegging