Universell utforming av bolig

Den universelt utformede boligen skal være funksjonell for alle – både ved nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne, nedsatt syn eller hørsel eller ved astma og allergi.

Den universelt utformede boligen kan tilpasses våre ulike funksjonsnivå og boligbehov slik at vi kan bo der lenge.

Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet har utviklet veiledere innen universell utforming av bolig og uteområder.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet gir informasjon og sprer kunnskap om universell utforming.