Ungdomsfilmer

Elever ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen har laget filmer om hvordan det er å være ung og ha nedsatt funksjonsevne.

Av og til er det lurt å høre etter

Alle har sin styrke

På togstasjonen