Eldre mann i rullestol som holder i en løftebøyle og skal flytte seg over til seng (foto: colourbox.com)

Understøttelsesflate og trykkfordeling ved bruk av hjelpemidler

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

NAV Hjelpemiddelsentral formidler ulike hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper. Valg av hjelpemiddel, opplæring, oppfølging, riktig bruk, tilpasning og en totalvurdering av hjelpemiddelbrukeren er nødvendig for at hjelpemiddelet og de trykksårforebyggende egenskapene i hjelpemiddelet skal fungere etter hensikten.

Av fysioterapeut Mark Edwin Cantada ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og teknisk rådgiver Torbjørn Weidemann ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Tilgjengelige ressurser for forebygging av trykksår

For å forebygge trykksår, er det viktig å tilpasse hjelpemidlene til hver enkelt bruker. Trykk, tid, skyvkrefter, belastning, temperatur og fuktighet kan være årsaker til at det utvikles trykksår. En avgjørende faktor for at det ikke skal utvikles trykksår, er riktig valg og bruk av hjelpemidler. Det stilles derfor store krav til at det gjøres faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, som tar hensyn til riktig bruk av valgte hjelpemidler. Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral vil kunne bistå i rådgivning og veiledning ved ulike problemstillinger tilknyttet trykksårforebygging, og bistår kommunene ved valg av aktuelle produkter.

For å sikre riktig bruk av hjelpemidlene, er det nødvendig med god oppfølging og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Detaljert produktinformasjon om trykksårforebyggende egenskaper ved ulike produkter, kan man finne på hjelpemiddeldatabasen.no. Mer informasjon om posisjonering og trykkfordeling, samt veiledning til tilpassing av manuell- og elektrisk rullestol, finnes på kunnskapsbanken.net.

Ulike egenskaper ved ulike hjelpemidler og materialer

Et nøkkelord i trykksårforebygging er trykkfordeling. Ved en god trykkfordeling er trykket mot underlaget fordelt over en større flate, og dette gjør at risikoen for trykksår reduseres. I tillegg til å ta hensyn til trykkfordeling, er de ulike hjelpemidlene konstruert og bygd opp av ulike materialer og funksjoner som kan være forebyggende. På hjelpemiddeldatabasen.no finner du alle de prisforhandlede hjelpemidlene og eksempler på ulike hjelpemiddeltyper.

Sitteenheter med rygg- og tiltregulering

Ved å benytte sitteenheter som har rygg- og tiltregulering kan man bidra til at bruker får stillingsendring, som igjen fører til endring i trykkområdet. De brukerne som benytter sitteenheter med disse funksjonene, bør bruke justeringsmulighetene aktivt for å fordele belastning i trykkområdene.

Trykkavlastende sitteputer 

Trykkavlastende sitteputer er utformet med ulike egenskaper og materialer, og aktuelt produkt må vurderes ut fra brukerens behov for trykkavlastende effekt. Sitteputer med skum og visco-elastisk skum kan vurderes når bruker har liten risiko for å utvikle trykksår. Sitteputer med olje eller luft kan vurderes når bruker er i en høy risikogruppe for å utvikle trykksår. 

Rammeavtalen for sitteputer omfatter sitteputer som er beregnet til bruk i rullestol eller i kombinasjon med andre seter. Du kan lese mer om de ulike postene og produktene på rammeavtale for trykkavlastende sitteputer i Hjelpemiddeldatabasen

Trykkavlastende madrasser 

Statiske madrasser kan bestå av både luft eller skum og benyttes ofte til brukere i lav til middels risikogruppe for utvikling av trykksår. Statiske madrasser krever ikke justering eller tilpasning og gir ikke vekselstrykk. Dynamiske madrasser benyttes av brukere i middels til høy risikogruppe for utvikling av trykksår. Dynamiske madrasser er konstruert med celler i madrassen som med en programmerbar pumpe justerer trykkfordelingen syklisk utover liggeflaten. Vendemadrasser vil i intervaller vende brukeren fra side til side og dermed gi stillingsendring og en høy trykkavlastning av det avlastende området.  

Brukerne av madrassene på rammeavtalen er barn eller voksne med behov for forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha svært redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. Noen har i tillegg redusert eller ingen sensibilitet. Madrassene kan brukes i regulerbare senger og sengebunner som har rammeavtale med NAV. 

Du kan lese mer om de ulike postene og produktene på rammeavtale for madrasser med trykksårforebyggende egenskaper i Hjelpemiddeldatabasen

Forflytning  

Vær oppmerksom ved forflytninger som kan føre til friksjon mellom hud og underlag. Ved å bruke hjelpemidler som glidelaken, glidematte eller andre hjelpemidler som minsker friksjonen under en forflytning, vil man verne det trykkutsatte hudområdet fra skyvkrefter.

Andre trykkavlastende hjelpemidler 

Det finnes et stort utvalg av lokale/punktvise trykkavlastende hjelpemidler på markedet. Dette er produkter som posisjoneringsputer, hælbeskyttere, formbare og trykkavlastende matter, og albuebeskyttere. Disse finnes i flere forskjellige varianter.