Eldre dame med grått hår som bruker lupe for å lese en tekst (Foto: colourbox.com)

Tre vanlige synshjelpemidler

Morten Flatebø Syn

Personer som opplever at synet svikter kan ha god nytte av hjelpemidler. Daisy-spiller, lupe og lese-TV er enkle hjelpemidler for å løse praktiske oppgaver i hverdagen, og det er enkelt å komme i gang og bruke dem.

Videoene er laget av Norges Blindeforbund og NAV Hjelpemiddelsentral.

Daisy-spiller

Mange opplever at lesing blir vanskelig. En Daisy-spiller er et hjelpemiddel for de som liker å lese, men som synes at vanlige lydbøker og lydbokavspillere kan være litt vanskelige å bruke. Personer med nedsatt syn kan søke om å låne Daisy-spiller av NAV Hjelpemiddelsentral for å høre på lydbøker. Lydbøkene kan man låne ved å kontakte Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) som er et statlig bibliotek for de som har utfordringer med å lese.

Lupe

I hverdagen støter vi på mange ulike former for skrift. Det kan være på tuber, esker, aviser og blader. Mange vil få god hjelp av en liten håndholdt lupe som de kan ta med seg. Lupen vil kunne bidra til at man ser forpakninger, bilder og andre ting. Lupen løser mange enkle utfordringer når man skal lese kortere tekster. For de som ikke trenger stor forstørrelse, kan luper til å sette ned på arket også egne seg for å lese lengre tekster.

Lese-TV

Lese-TV er et bordstående hjelpemiddel og brukes ofte til å lese lengre tekster som aviser og dokumenter. Man kan også utføre praktiske gjøremål som å skrive og se på bilder. For de som sliter med å lese over tid på skjermen, har noen modeller en oppleserfunksjon. Hjelpemidlet finnes i både stasjonære og bærbare utgaver. Det er også mulig å koble til eksterne skjermer (for eksempel en dataskjerm). Mange opplever at valg av farge og kontrast er nyttig.