Fjerntolking

Sist oppdatert: 27.03.2020

På grunn av koronasituasjonen må vi finne alternative måter å tolke på som både sikrer nødvendig tolkehjelp, hindrer smitte i samfunnet og ivaretar tolkene sin helse.  

Vi har tatt i bruk fjerntolking som et alternativ til oppmøtetolk og som et supplement til bildetolk. Stort sett fungerer løsningen slik den skal. Enkelte ganger kan det likevel oppstå problemer med oppkobling og ustabil kvalitet på lyd og bilde. Det kan være ulike årsaker til dette, men vi er likevel trygge på at dette totalt sett er et godt alternativ. 

Dette trenger du

Alle kan bruke fjerntolk så lenge du har tilgang til

  • trådløst nett eller 4G og
  • pc/nettbrett med webkamera og mikrofon

Brukerveiledninger

Her finner du enkle brukerveiledninger (oppdateres fortløpende).

Til deg som er tolk

Til deg som bruker tolk

Til deg som er tolkeformidler

Ris og ros

Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes om brukerveiledningene og om det er noe vi kan gjøre annerledes.