En tolkesituasjon på et lager

Tolkens forberedelse

Morten Flatebø Tolking

Når du bestiller tolk er det viktig at du informerer om hva oppdraget handler om slik at tolken kan forberede seg.

Tolken forbereder både ord og uttrykk, og velger bekledning passende til type oppdrag. Filmen viser hva som kan skje hvis tolken ikke har fått informasjon om oppdragets innhold.