Videotolking

Sist oppdatert: 21.01.2021

Videotolking foregår via skjerm og må bestilles på forhånd. Videotolking er et supplement til oppmøte- og bildetolking.

Alle kan bruke videotolk så lenge du har tilgang til

 • trådløst nett eller 4G og
 • pc/nettbrett eller smarttelefon med webkamera og mikrofon

Brukerveiledninger

Her finner du enkle brukerveiledninger (oppdateres fortløpende):

Til deg som bruker tolk

Til deg som er tolk

Bildetolk versus videotolk

Bildetolk

Egner seg godt til

 • Telefonsamtaler
 • Korte, ikke planlagte møter

Egner seg dårligere til

 • Samtaler ut over 30 minutter 
 • Når det er behov for en kjent tolk 
 • Når det er behov for en tolk som har kunnskap om spesifikk terminologi eller et annet språk enn norsk/norsk tegnspråk 

Hvor er tolken?
I et tolkestudio på NAV Hjelpemiddelsentral. 

Hvordan koble opp?
Via nettleser eller med programvare/lisens for app utlevert fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Bestilling
Ringer et telefonnummer/en SIP-adresse.

Videotolk

Egner seg godt til

 • Når alle deltakerne i møtet deltar digitalt
 • Når det er viktig med en tolk som er kjent med bruker, tema eller terminologi
 • Serieoppdrag
 • Som et alternativ til oppmøtetolk (når oppmøtetolking ikke kan gjennomføres)

Egner seg dårligere til

 • Spontane eller ikke planlagte samtaler eller møter

Hvor er tolken?
På kontoret eller hjemme. 

Hvordan koble opp?
Via nettleser på enhver pc/mac, nettbrett eller mobil.

Bestilling
Bestilles og avbestilles som et vanlig tolkeoppdrag. Du får tildelt tolk(er) som ved oppmøtetolking og får tilsendt en lenke.

Ris og ros

Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes om brukerveiledningene og om det er noe vi kan gjøre annerledes.