Opplæring

Her har vi samlet materiell for deg som er tolk og som bruker tolk.

For tolker

For deg som bruker tolk

  • Ny tolkebruker?
    Nyttig informasjon for deg som er ny tolkebruker.
  • Videotolking
    Informasjon om hva du trenger og hvordan du bruker videotolking som supplement til oppmøte- eller bildetolking.

Annet