Tolketilbudet

NAV tildeler tolkeløsninger ut ifra regelverk, retningslinjer og rutiner, enten som oppmøtetolking eller skjermtolking.

Hvilken løsning som velges avhenger av behovet i den konkrete situasjonen. Valg av tolkemetode vil blant annet vurderes opp mot hørselstapet og eventuelt synstapet, kompetansen i norsk tegnspråk, brukerens ønsker, type oppdrag og fysiske omgivelser. 

Tolken sin oppgave er å legge til rette for kommunikasjon for begge parter. NAV benytter både fast ansatte tolker og frilanstolker, det skal ikke ha betydning for tjenesten som gis.

Har du spørsmål om tolketjeneste eller bruk av tolk, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.