Om tolketjeneste i NAV

NAV Hjelpemiddelsentral har, blant andre tjenester, tolketjenesten for døve, hørselshemmede og personer med kombinert syns -og hørselshemming. Tolketjeneste skal formidle samtalepartnernes budskap til hverandre, og føre til at tolkebrukere kan gjennomføre utdanning, arbeid og aktiviteter på en likeverdig måte med andre, for å gi mestring og deltakelse i arbeids- og dagligliv. Les mer om rettigheter på nav.no

NAVs tolketjeneste kan gi råd og veiledning om hva som kan være god tilrettelegging med hjelp av tolk, uavhengig av hvem som betaler for tolkingen. NAV Hjelpemiddelsentral kan samarbeide med for eksempel

  • tilretteleggingstjenester ved høyskoler og universitet sammen med studenter
  • karriereveiledere sammen med arbeidssøkere
  • offentlige arrangører for universelt utformede arrangementer.

Samfunnet generelt forventer økt tilrettelegging også for døve og hørselshemmede og personer med kombinert syns- og hørselstap. Borgere forventer større internasjonal deltakelse. Utdanninger og arbeidsplasser forventer bruk av skandinaviske språk og engelsk i større grad. NAV ser at flere arrangører ønsker å tilrettelegge sine aktiviteter til tegnspråk. Dette påvirker også forventningene til tolketjeneste.

Samfunnet er i en dreining mot å løse flere oppgaver digitalt, noe som gjør at NAV må utvikle gode løsninger tilpasset samfunnets forventninger.