Om tegnspråk

Norsk tegnspråk er et fullverdig språk og anerkjent som språk i Norge. Språket har samme funksjon og utvikling som andre språk, det har sin egenart, ulike dialekter og spesialisert ordforråd. Stortinget har lagt fram forslag til ny språklov; Prop. 108 L (2019-2020) Lov om språk. I forslaget får norsk tegnspråk status som det nasjonale tegnspråket. 

Tegnspråk er ikke internasjonalt. I 2016 var det registrert 137 ulike tegnspråk i verden, med cirka 10,6 millioner tegnspråkbrukere. I tillegg kommer en rekke dialekter. I likhet med talespråkene er de ulike tegnspråkene i verden ikke innbyrdes forståelige. 

For mer informasjon om tegnspråk, se nettsidene til Norges Døveforbund

Andre nettsider med informasjon om tegnspråk: