Kommunikasjon via tolk

Menneskets viktigste kommunikasjonsmiddel er språket. Språkets funksjon er å formidle mening, og samtalen er språkets hovedarena. Samtalen knytter mennesker sammen og tilpasser og sosialiserer menneskene til hverandre.

Det forventes at alle i samfunnet kan delta på like premisser som andre. Mange tar retten til å kommunisere for gitt. I 2006 ble denne fundamentale forutsetningen for menings- og ytringsfriheten anerkjent av FN og beskyttet i en konvensjon. 

Mennesker som vil kommunisere med hverandre, uten å dele et felles språk, trenger tolking. Mer enn å gjengi ord og å oversette språk, er tolkingens oppgave å formidle mening og budskap. Tolking skal gi mennesker mulighet for reflekterte og følelsesmessige relasjoner på tvers av språkbarrierer.