Om tolketjeneste

Kommunikasjon via tolk

Menneskets viktigste kommunikasjonsmiddel er språket. Språkets funksjon er å formidle mening, og samtalen er språkets hovedarena. Samtalen knytter mennesker sammen og tilpasser og sosialiserer menneskene til hverandre. Les mer om kommunikasjon via tolk

Om tolketjeneste i NAV 

NAV Hjelpemiddelsentral har, blant andre tjenester, tolketjenesten for døve, hørselshemmede og personer med kombinert syns -og hørselshemming.  Tolketjeneste skal formidle samtalepartnernes budskap til hverandre, og føre til at tolkebrukere kan gjennomføre utdanning, arbeid og aktiviteter på en likeverdig måte med andre, for å gi mestring og deltakelse i arbeids- og dagligliv. Les mer om tolketjeneste i NAV 

Tolketilbudet

NAV tildeler tolkeløsninger ut ifra regelverk, retningslinjer og rutiner, enten som oppmøtetolking eller skjermtolking. Les mer om tolketilbudet

Historisk tilbakeblikk

Retten til tolking har blitt bygget ut gradvis i Norge. I 1972 kom den første rettigheten til tolk ved legeundersøkelse og sykehusinnleggelse inn i Lov om folketrygd. Les mer om historisk tilbakeblikk

Om tegnspråk 

Norsk tegnspråk er et fullverdig språk og anerkjent som språk i Norge. Språket har samme funksjon og utvikling som andre språk, det har sin egenart, ulike dialekter og spesialisert ordforråd. Les mer om tegnspråk