Søknad og bestilling

Søknad om vedtak på tolk 

Før du kan begynne å bruke tolk må du ha et vedtak. Du kan få vedtak på tolk til arbeid, høyere utdanning og/eller dagliglivets gjøremål. Når du skal søke om vedtak på tolk første gang, eller ved endringer i behov, må du bruke samme søknadsskjema. Les mer og finn skjema for å søke om tolk på nav.no.

Søknad om bildetolktjeneste 

Har du behov for å bruke bildetolktjeneste må det søkes spesielt om dette og du må begrunne hvorfor du trenger det. For å kunne få bildetolkutstyr må du være i arbeid, utdanning eller arbeidspraksis. 

Bruk skjemaet “Søknad om tolk til døve, døvblinde og hørselshemmede” (NAV 10-07.06) for å søke om bildetolk. Dersom du har behov for hjelp til å søke, kan du kontakte din lokale NAV Hjelpemiddelsentral.

Tolkebestilling

Du kan bestille tolk via digital tolkebestilling på www.nav.no/tolkebestilling. Bestill tolk så snart du vet du trenger det.

Om du ikke bruker digital tolkebestilling må du ta kontakt med tolketjenesten i ditt fylke. En oversikt over tolketjenestene finner du på nav.no/tolk .

Systemet for digital tolkebestilling er fortsatt under utvikling og veiledning for tolkebestilling oppdateres fortløpende.

Videoene er på tegnspråk med norsk tale og tekst.

Pålogging og bestilling av tolk

Pålogging og bestille tolk

Mine bestillinger

Mine bestillinger

Bestillinger på vegne av andre og min side

Bestillinger på vegne av andre og min side

Innhold i bestillingen 

Vi ønsker å gi deg en så god tolketjeneste som mulig. Derfor trenger vi å få en del informasjon av deg når du bestiller tolk: 

 • Når?
  Hvilken dato? Start- og sluttidspunkt? Dersom du har faste møter/avtaler, kan du legge inn en bestilling for hele perioden.
 • Hva?
  For at vi kan finne riktig tolk og gjøre riktige prioriteringer må vi få informasjon om oppdraget. Hva er tema for bestillingen? Legg ved agenda eller andre dokumenter hvis du har, slik at tolken har mulighet til å forberede seg. Gi beskjed hvis det skal vises film og/eller oppdraget er på et annet språk enn norsk tale. Oppgi kontaktperson og kontaktinformasjon til arrangør/ansvarlig hvis du har dette. 
 • Hvem?
  Hvem skal delta i samtalen? Hvis dere er flere hørselshemmede som bruker samme tolkemetode, trenger dere bare å legge inn én bestilling. 
 • Hvor?
  Adressen til der tolken skal møte. Er det et stort bygg, trenger vi å vite hvilken inngang, hvilken etasje og eventuelt hvilket rom.  Tolketjenesten vurderer hvilken tolk som har riktig kompetanse til oppdraget, og hvor mange tolker det er behov for. Du kan ønske deg en bestemt tolk, men vi kan ikke garantere at du får akkurat denne tolken.