Oppmøtetolk og skjermtolk

Tolking for hørselshemmede kan foregå både som oppmøtetolking og skjermtolking. NAV kan hjelpe deg å vurdere hva som kan passe til den enkelte situasjonen. Du vil få hjelp til opplæring i skjermtolking og kan prøve det ut sammen med en tolk før selve oppdraget starter.   

Oppmøtetolk

Tolken møter opp på det stedet der du har bestilt oppmøtetolk. Tolken plasserer seg der det er mest hensiktsmessig. 

Skjermtolk

NAV tilbyr skjermtolking som alternativ til oppmøtetolking. Når du skal ha tolk på skjerm kan NAV tilby bildetolking og videotolking. Tolken kan også delta i digitale møter som andre arrangerer, for eksempel en digital legetime eller et digitalt møte på jobb.

Skjermtolking foregår enten via bildetolk eller via videotolk. De to måtene dekker ulike behov:

Bildetolk

Egner seg godt til

  • Telefonsamtaler
  • Korte, ikke planlagte møter

Egner seg dårligere til

  • Samtaler ut over 30 minutter 
  • Når det er behov for en kjent tolk 
  • Når det er behov for en tolk som har kunnskap om spesifikk terminologi eller et annet språk enn norsk/norsk tegnspråk 

Hvor er tolken?
I et tolkestudio på NAV Hjelpemiddelsentral. 

Hvordan koble opp?
Via nettleser eller med programvare/lisens for app utlevert fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Bestilling
Ringer et telefonnummer/en SIP-adresse.

Videotolk

Egner seg godt til

  • Når alle deltakerne i møtet deltar digitalt
  • Når det er viktig med en tolk som er kjent med bruker, tema eller terminologi
  • Serieoppdrag
  • Som et alternativ til oppmøtetolk (når oppmøtetolking ikke kan gjennomføres)

Egner seg dårligere til

  • Spontane eller ikke planlagte samtaler eller møter

Hvor er tolken?
På kontoret eller hjemme. 

Hvordan koble opp?
Via nettleser på enhver pc/mac, nettbrett eller mobil.

Bestilling
Bestilles og avbestilles som et vanlig tolkeoppdrag. Du får tildelt tolk(er) som ved oppmøtetolking og får tilsendt en lenke.

Tolketjenesten kan gi opplæring i de ulike metodene for skjermtolking.

En video om skjermtolking (03:16):