Endringer som er gjort med bestillingsløsningen

Tolkebestillingsløsningen utvikles litt etter litt. Det betyr at ny funksjonalitet slippes fortløpende, basert på innspill som kommer inn. Noen endringer er små, andre kan gi ny funksjonalitet.

Under kan du se endringer vi har gjort med bestillingsløsningen på tolkebestilling.nav.no.

26. august 2022

Lagt inn en egen side som beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger.

15. juni 2022

Tolkebruker kan nå sende, motta og svare på meldinger med tolkeformidler på tolkebestilling.nav.no eller i applikasjonen NAV Tolkebestilling.

 • Tolkebruker kan starte en samtale med tolkeformidlingen via knappen “Samtale med formidler” under Detaljer på Mine Bestillinger.
 • På samme sted kan tolkebruker også motta og svare på meldinger.
 • Tolkebruker har oversikt over sine samtaler, og status på dem, via inngangen «Mine samtaler» på hjem-skjermen. Tolkebruker kan her også motta og svare på meldinger.

28. april 2022

Tolkebruker og andre som bestiller tolk på vegne av bruker kan nå sende inn bestillinger som går over midnatt.

7. april 2022

 • App til tolkebruker – NAV Tolkebestilling – er nå tilgjengelig
  • Appen kan lastes ned fra Google Play eller App Store
  • Etter at du har lastet ned appen, må du første gang logge deg på med BankID 
  • Du kan aktivere fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning for påfølgende pålogginger 
  • Du må også besvare om du tillater at appen kan sende deg varsler 
  • Får du ikke tilgang til å logge deg på, må du ta kontakt med tolketjenesten din.
  • Om du ikke har brukt appen på 30 dager, må du logge deg inn med BankID igjen

3. mars 2022

 • Endring av listene i bestillingsløsningen
  • På Hjem-skjermen er valget “Min Tidsplan” tatt bort
  • Bestillinger på vegne av en annen, har fått egen inngang via Hjem-skjermen
  • “Mine bestillinger” viser nå alle tidspunkt det er bestilt tolk til, inkl. alle tidspunkt i en seriebestilling.
  • Forbedring av filtermuligheten i listene
  • Status vises i form av ikoner
  • Bedre visning av “Detaljer”
  • Enklere å se hvilke valg du kan gjøre etter at en bestilling er sendt inn.
  • Forbedringer med tanke på universell utforming

10. januar 2022

 • Om du skal bestille tolketjenester på vegne av en annen bruker, kan du nå identifisere brukeren via telefonnummer.

13. desember 2021

 • Bruker som har bestilt tolk til seg selv, kan nå motta SMS om status på en bestilling. Når det bestilles tolk kan bruker velge om en ønsker denne sms-en eller ikke. Bruker vil motta en SMS når status er “Du har fått tolk” eller “Ikke ledig tolk”.  SMS blir sendt ut mellom kl. 09.00-16.00 på hverdager.
 • Nytt bestillingsskjema
  • Bedre kontraster.
  • Skjemaet har vært gjennom en rekke tester med tanke på universell utforming.
  • Skjemaet kommer nå opp i seksjoner med valg for Neste/Forrige, og felt skjules/vises ut fra de valg bestiller gjør i skjemaet.
  • Færre og tydeligere valg for type bestilling.
  • Forbedring på felter for dato og klokkeslett.
  • Bestiller kan velge om det er fysisk eller digitalt møte.
  • Bruker kan hake av om en ønsker SMS-varsel ved statusendring på bestillingen
  • Om bestiller ønsker kan den fylle inn mer informasjon i feltene Ønsket tolk   /   Anledning  /  Tolkemetode
  • Tydeliggjøring av betalingsansvar ved bestillinger på vegne av en virksomhet/arrangement/annet

3. november 2021

 • Personer som har bestilt tolk på vegne av en bruker, mottar nå SMS om status på en bestilling. De vil motta en SMS når status er “Du har fått tolk” eller “Ikke ledig tolk”. SMS blir sendt ut mellom kl. 09.00-16.00 på hverdager.

29. september 2021

 • Tolkebruker og andre som bestiller tolk på vegne av bruker kan nå legge ved filer når det bestilles tolk. Vedleggene vil bli delt med tolken(e) som blir tildelt.

11. juni 2021

 • Som tolkbruker kan du nå filtrere bestillingene basert på ulike statuser på tolkebestilling.nav.no.

7. juni 2021

 • Som tolkebruker får du nå en påminnelse på SMS om kommende tolkeoppdrag. SMS-en blir sendt ut omtrent 24 timer før oppdraget. SMS blir sendt ut i tidsrommet 09.00-16.00 på hverdager. Vi sender ikke ut SMS på kveldstid og i helger. Påminnelse til bestillinger som er en helg, blir sendt ut på fredag.