Endringer som er gjort med bestillingsløsningen

Tolkebestillingsløsningen utvikles litt etter litt. Det betyr at ny funksjonalitet slippes fortløpende, basert på innspill som kommer inn. Noen endringer er små, andre kan gi ny funksjonalitet.

Under kan du se endringer vi har gjort med bestillingsløsningen på tolkebestilling.nav.no.

3. november 2021

  • Personer som har bestilt tolk på vegne av en bruker, mottar nå SMS om status på en bestilling. De vil motta en SMS når status er “Du har fått tolk” eller “Ikke ledig tolk”. SMS blir sendt ut mellom kl. 09.00-16.00 på hverdager.

29. september 2021

  • Tolkebruker og andre som bestiller tolk på vegne av bruker kan nå legge ved filer når det bestilles tolk. Vedleggene vil bli delt med tolken(e) som blir tildelt.

11. juni 2021

  • Som tolkbruker kan du nå filtrere bestillingene basert på ulike statuser på tolkebestilling.nav.no.

7. juni 2021

  • Som tolkebruker får du nå en påminnelse på SMS om kommende tolkeoppdrag. SMS-en blir sendt ut omtrent 24 timer før oppdraget. SMS blir sendt ut i tidsrommet 09.00-16.00 på hverdager. Vi sender ikke ut SMS på kveldstid og i helger. Påminnelse til bestillinger som er en helg, blir sendt ut på fredag.