Bruk av tolk i ulike sammenhenger

Arbeidsliv, helse og utdanning er eksempler på arenaer der man kan møte tolker. Her finner du informasjon som er nyttig å vite når du skal bruke tolk.

  • Tolking kan skje via skjerm eller ved oppmøte.  
  • Tolken vil plassere seg der det er mest hensiktsmessig. 
  • Tolken er upartisk og har taushetsplikt. 
  • Henvend deg alltid til den andre parten i samtalen, ikke til tolken. 
  • Prat som du pleier og spør gjerne hvis du er usikker på hvordan du bruker tolk. 

Nyttige lenker