Akutt behov

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral har en beredskap for akutte behov for tolk. Akuttvakten er døgnåpen og tar imot henvendelser på tale, SMS og videoanrop. 

Telefonnummeret for henvendelser ved akutt behov for tolk er 99 48 18 10.  

Hva er en akutt situasjon?  

Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser.  

Akutte situasjoner kan for eksempel være: 

  • Akutt sykdom, ulykke eller skade. 
  • Nødsituasjoner som brann, flom, ras eller lignende 
  • Innbrudd, vold eller trusler  

Hvordan bruke akuttvakten? 

Alle kan kontakte akuttvakttjenesten, enten du er hørselshemmet selv eller om du skal ha en samtale med en som er det.

Vakttelefonen er betjent av erfarne tolker ansatt i NAV. Alle behersker både norsk og norsk tegnspråk. Akuttvakten vil sammen med deg avgjøre om situasjonen er akutt og avklare behovet for tolk. Akuttvakten vil deretter skaffe tolk. 

Er den lokale tolketjenesten åpen, blir denne kontaktet for videre oppfølging av saken. Om behovet for tolk oppstår utenfor tolketjenestens åpningstid, vil akuttvakttjenesten finne ledig tolk. 

Akuttvakten vil prøve å finne en tolkeløsning som er best mulig tilpasset behovet i situasjonen ut fra tilgjengelige tolkeressurser. Det kan bety tolking via skjerm der dette er mulig, eller tolk som møter opp på tolkestedet der dette er mulig og nødvendig.  

Vakten vil også kunne veilede over telefon i de tilfellene det ikke er mulig eller hensiktsmessig å skaffe tolk. 

Annet 

Ved behov for ambulanse, politi eller brannvesen er det mulig å ringe nødnummer via tekst-telefon 1412 eller bruke NødSMS  (www.nodsms.no for registrering og informasjon).

For andre henvendelser kan akuttvakten kontaktes på nav.akuttvakt.tolk@nav.no.