Når du trenger tolk

Søknad og bestilling

Før du kan begynne å bruke tolk må du ha et vedtak. Du kan få vedtak på tolk til arbeid, høyere utdanning og/eller dagliglivets gjøremål. Etter at du har fått vedtak om tolk, kan du bestille tolk til konkrete oppdrag. Les mer om søknad og bestilling.

Tolkemetoder

Ved tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede brukes kombinasjoner av ulike tolke- og kommunikasjonsmetoder. Metodene kan veksle underveis i tolkeoppdraget. Les mer om tolkemetoder.

Oppmøtetolk og skjermtolk

Tolking for hørselshemmede kan foregå både som oppmøtetolking og skjermtolking. NAV kan hjelpe deg å vurdere hva som kan passe til den enkelte situasjonen. Du vil få hjelp til opplæring i skjermtolking og kan prøve det ut sammen med en tolk før selve oppdraget starter. Les mer om oppmøtetolk og skjermtolk.

Akutt behov

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral har en beredskap for akutte behov for tolk. Akuttvakten er døgnåpen og tar imot henvendelser på tale, SMS og videoanrop. Les mer om tolk ved akutt behov.

Bruk av tolk i ulike sammenhenger

Arbeidsliv, helse og utdanning er eksempler på arenaer der man kan møte tolker. Her finner du informasjon som er nyttig å vite når du skal bruke tolk. Les mer om bruk av tolk i ulike sammenhenger.

Tolking for barn

Når kan tolking egne seg for barn? Hvis du er usikker på om barnet kan benytte tolk, kan det være lurt å prøve det først. Les mer om tolking for barn.