Tolk

Image

Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å formidle og utføre tolkeoppdrag. Tolketjeneste benyttes i situasjoner der partene som ønsker å kommunisere med hverandre har en språkbarriere. Tolketjeneste øker døve, hørselshemmedes og døvblindes muligheter til å delta og påvirke samfunnet. På disse sidene finner du informasjon som kan være nyttig for deg som skal bestille tolketjeneste. Opplæringsmateriell for tolker ligger også her.

Ny tolkebruker?

Nyttig informasjon for deg som er ny tolkebruker.

Siste artiklerFagredaksjon tolk

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.