En mann i rullestol som sitter rundt et bord med tre kollegaer (Foto: colourbox.com)

To spørsmål om arbeidsinkludering

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kompetansefrokost

Onsdag 10. april 2019 var det kompetansefrokost med temaet «To spørsmål om arbeidsinkludering».
  1. Er individualisert oppfølging og arbeidsgiveroppfølging konkurrerende metodikker eller er de komplementerende?
  2. Hvordan kan funksjonshemming både være et stengsel og en ressurs i møtet med arbeidslivet?

Foredragsholdere

Portrettbilde av Siri Yde Aksnes

Siri Yde Aksnes
Stipendiat ved OsloMet. Aksnes forsker på erfaringene fra Ringer i Vannet- prosjektet og har kartlagt hvordan næringslivskonsulentene i RiV jobber med arbeidsgivere. Aksnes har tidligere jobbet som veileder i arbeidsinkluderingsbedriften Sens i Oslo. 

Last ned presentasjonen til Siri Yde Aksnes.

Portrettbilde av Per Koren Solvang

Per Koren Solvang
Sosiolog og professor i rehabilitering ved OsloMet. Som forsker har Solvang undersøkt rehabilitering både som individuell utviklingsprosess, som organisering av profesjonelt arbeid og som kulturelt og politisk samfunnsområde. Våren 2019 gir Solvang ut boken (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.

Last ned presentasjonen til Per Koren Solvang.

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.