Ingressbilde til appen TM-Touch

TM-TouchSV

Hilde Fresjarå App, Hørsel (app), Syn (app)

TM-Touch er en videokommunikasjonsløsning for nettbrett, tilpasset mennesker med syn- og/ eller hørselshemming.

Hvordan virker den?

TM-Touch kan benyttes til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen der tolkingen formidles via skjerm. Tolken befinner seg i et tolkestudio hos NAV Hjelpemiddelsentral og ikke på oppdragsstedet. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. Brukere av appen kan ringe til hverandre uten å ringe via tolkestudio.

Innstillinger

  • Lyd
  • Video
  • Samtidstekst
  • Tekst og videosvar på nettbrett
  • Teksttelefoni: IP basert (standard)
  • Justering av skrift: farge, størrelse og bakgrunn
  • Kan benyttes med braille tastatur og skjermleser (IOS)
  • Kan benyttes med Pebble klokke som varslingsenhet
  • Kan sende GPS posisjon

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Du finner informasjon om bildetolktjenesten på www.nav.no/bildetolk

I denne artikkelen kan du se eksempler på bruk av bildetolk: Bildetolk kan brukes i mange situasjoner

Leverandør

Europea i Malmö AB

Last ned

App Store – TM-TouchSV

For å kunne benytte TM-Touch må du ha en lisens. Denne kan du søke om å få via NAV Hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for mer informasjon.