Ingressbilde til appen Tinnitus - Riktig fokus

Tinnitus – Riktig fokus

Hilde Fresjarå App, Hørsel (app)

Appen “Tinnitus – Riktig fokus” gir hjelp til fokusering og avspenning for mennesker som sliter med tinnitus.

Hvordan virker den?

Det er HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjeneste  som har utviklet tinntus-appen med bakgrunn i erfaringer fra rehabilitertingsteamets spesialiserte tilbud. Rehabiliteringstilbudet og appen følger prinsippene i TRT-metoden (Tinnitus Retraining Therapy), hvor fokusert avspenning er en rød tråd.

Med fokuseringstrening øver du opp evnen til å kontrollere oppmerksomheten med bevissthet og vilje. Når du lærer å fokusere på det du vil, havner tinnitus i bakgrunnen og du reduserer den negative virkningen tinnitus kan ha på konsentrasjonen.

Hovedhensikten med fokusert avspenningsøvelse er å få ned stressnivået, fordi stress har vist seg å påvirke tinnituslyd på en negativ måte. Målet er å få en avspenningseffekt som du kan bruke når du kjenner at tinnituslyden går opp på grunn av økt stressnivå. Øvelsene kan også brukes i forbindelse med søvn, for å lettere sovne, samt forebygging av økt stress.

Innstillinger

Appen er delt opp i overskriftene avspenningsteknikker og fokuseringstrening.

Avspenningsteknikker har øvelsene:

  • Avspenning
  • Avspenning “hold – slipp”

Fokuseringstrening har øvelsene:

  • Bymiljø
  • Kontormiljø

I alle øvelsene får du en muntlig instruksjon til øvelsene som skal gjøres.

Veiledning til bruk av appen

I nettavisen “Din Hørsel” kan du lese mer om appen:

Din Hørsel – Ny app for de som sliter med tinnitus 

Tilgjengelighet

  • Bryterstyring

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad, iPhone og Android.

Leverandør

WAYS AS

Last ned

Google Play – Tinnitus – Riktig fokus

App Store – Tinnitus – Riktig fokus

Appen er gratis.