Tilskudd istedenfor hjelpemidler

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger

Tilskudd til varig tilrettelegging av en bolig kan ofte være en bedre løsning enn installasjon av hjelpemidlene rampe, trappeheis eller løfteplattform.

Tilskudd kan benyttes for å tilrettelegge for trinnfri adkomst til bolig, og/eller få alle nødvendige rom på ett plan. Ordningen kan gi gode og varige løsninger som både er til nytte for nåværende og fremtidige beboere og kan også øke verdien på boligen. En varig tilrettelegging kan være tilnærmet vedlikeholdsfritt, mens hjelpemidler må vedlikeholdes, og demonteres når behovet opphører, eller søkes overført til neste beboer.

Tilskuddsordningen gjelder brukere som fyller kriteriene for å få rampe eller løfteplattform. NAV Hjelpemiddelsentral kan sammen med kommunens ordninger bidra til at boligen blir tilrettelagt og bruker får en hensiktsmessig løsning istedenfor å installere rampe eller løfteplattform.

I filmen, som er hentet fra e-læringskurset “Grunnkurs bolig“, ser du et godt eksempel der tilskudd ble benyttet.