En ung mann som tenker (Foto: colourbox.com)

Tilrettelegging ved kognitive vansker

Morten Flatebø Kognisjon

Tips og råd til hva en bør tenke på og hvordan en kan tilrettelegge for personer med kognitive vansker.

De konkrete tipsene er knyttet til temaer som

  • innlæring og hukommelse
  • innsikt
  • konsentrasjon og oppmerksomhet
  • planlegging og organisering
  • psykomotorisk tempo
  • rom og retningssans (visuell oppmerksomhet)
  • språkfunksjon
  • ta initiativ og komme i gang
  • tretthet (fatique)

Les tips og råd om tilrettelegging på temasider kognisjon.

For deg som opplever lettere kognitive vansker eller bare har lyst til å fungere enda litt bedre, har vi samlet noen generelle råd for bedre kognitiv funksjon.