Tilrettelegging i arbeid ved kognitive vansker

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kognisjon

Det er store variasjoner i hvordan kognitive vansker oppleves. Hvilke problemer skaden har medført og den enkeltes situasjon og miljø er av betydning.

En god utredning er nødvendig for å gi råd om hvordan tilrettelegge i arbeid. Utredning av kognitive vansker kan gjøres av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller i spesialisthelsetjenesten.

Det er mange med kognitive vansker som er i arbeid. Se og hør foredraget Om kognitive utfordringer.

Med støtte fra arbeidsgiver og kollegaer kan tilrettelegging på arbeidsplassen noen ganger avhjelpe utfordringer som kognitive vansker fører med seg. Råd og informasjon om arbeidstakere med kognitive vansker i arbeidslivet er samlet i veiledningshefter fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse: