En mannlig foreleser i et klasserom foran mange studenter (Foto: colourbox.com)

Tilrettelegging gjør deg til en bedre underviser

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Studenter som trenger noe ekstra møter en hverdag der støtten, hjelpemidlene og tilpasningene de må ha for å gjennomføre studiene mangler. Med enkle grep kan de som underviser gjøre noe med det.

I en pågående studie om tilrettelegging i høyere utdanning har Rannveig Svendby, phd i medisinsk antropologi og postdoktor ved OsloMet, sett nærmere på kompetansen og erfaringene til de som underviser studenter på universiteter og høyskoler.

I kronikken “Slik kan undervisere tilrettelegge for funksjonshemmede med enkle grep” (forskersonen.no) oppsummerer hun noen grep som undervisere kan bruke for å tilrettelegge bedre.