Ikon: e-læringskurs

Tilrettelegging for hørselshemmede i arbeid

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel, Kurs

I dette e-læringskurset vil du lære noe om hvilke utfordringer hørselshemmede kan møte på en arbeidsplass, og hvordan du som kollega eller leder enkelt kan legge til rette for likestilt deltakelse i arbeidslivet.

Noen hørselshemmede har behov for tilrettelegging i form av hjelpemidler, men mye av tilretteleggingen består av enkle grep i den daglige kommunikasjonen. Dette er noe som alle kan gjøre.

For å få utbytte av filmene og lydeksemplene som er en del av e-læringskurset, må du ha på lyd.