Tilrettelegging for arbeidstakere med ekstra behov

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel, Kognisjon, Syn

Arbeidsgivere har mange spørsmål når en arbeidstaker trenger tilrettelegging. Hva kan arbeidsgiver spørre om? Hva finnes av hjelpemidler? Hvordan påvirkes arbeidsplassen som helhet? NAV Hjelpemiddelsentral har løsninger og mulighet til å veilede innenfor et bredt spekter av fagfelt. 

Arbeidstakere med sansetap, nedsatt bevegelse eller kognitive utfordringer finnes det en rekke alternativer for, som gjør at jobben likevel kan gjennomføres. Tilrettelegging omfatter alt fra fysiske tiltak, organisatoriske og psykososiale grep. Vi har løsningsforslag til de fleste problemstillinger. 

DIFI arrangerte våren 2019 frokostseminar med relevante samarbeidspartnere for arbeidsgiverne. Psykologspesialist Maria Leer-Salvesen ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus holdt et innlegg på 15 minutter om hva NAV Hjelpemiddelsentral kan bidra med og hvordan arbeidsgivere kan ta kontakt. Hør foredraget for mer informasjon og eksempler på saker med godt resultat. 

Ta kontakt med NAV og hjelpemiddelsentralene slik at vi sammen kan lykkes i inkluderingsdugnaden!