Tilrettelegge iOS med skjermleseren VoiceOver

Morten Flatebø Betjening, Syn

VoiceOver gjør brukergrensesnitt mer tilgjengelig for blinde og svaksynte og for andre som ikke kan lese det som står på skjermen. VoiceOver beskriver skjermbildet ved hjelp av en stemme og alt av tekst leses opp.

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

VoiceOver er Apples egen skjermleser og den finnes på alle plattformer som leveres med Apples produkter. Dette inkluderer watchOS (for Apple Watch), tvOS (for Apple TV), MacOS, iOS og iPadOS.

VoiceOver gir en alternativ måte å betjene enheten på. Ved hjelp av fingerbevegelser eller tastetrykk kan man navigere i skjermbildet. Dette til sammen gjør at du ikke trenger å kunne se skjermbildet for å bruke en iPhone eller iPad. 

VoiceOver i bruk

Aktiver VoiceOver og naviger rundt i skjermbildet

Når VoiceOver er aktivert vil du bruke enheten din på en annen måte enn du ellers ville gjort. VoiceOver skaper et alternativt brukergrensesnitt, med andre måter å betjene enheten på. Gester eller fingerbevegelser utføres ved at du stryker over skjermen med en eller flere fingre. Noen viktige gester er:

 • Gjør deg kjent i skjermbildet ved å flytte fingertuppen rundt på skjermen. Når du peker på et objekt, vil VoiceOver lese navnet på objektet, og kanskje gi mer informasjon.
 • Trykk for å markere objekt
 • Dobbeltrykk for å aktivere et objekt
 • Sveip med tre fingre for å rulle
 • Sveip horisontalt for å flytte fram eller tilbake mellom objekter
 • Sveip vertikalt for å endre tilstand til rotorinnstillingen

På apple.no finner du en komplett oversikt over fingerbevegelser du kan bruke i VoiceOver.

Aktivering og navigering med VoiceOver:

Bli kjent med skjermen:

Åpne en app og trykke på en knapp:

Ta telefonen og slå av og på avspilling:

Sveipe mellom sider:

Rotor

En rotor lar deg velge ulike funksjoner for vertikale fingerbevegelser med en finger på skjermen. Rotoren kan redigeres, og innholdet i rotoren kan endres avhengig av hvilken app eller aktivitet du er inne i.

Bruke Rotor med fingerbevegelser:

Skjermteppet og tale

Skjermteppet slår av den visuelle visningen av skjermen, men enheten vil fortsatt fungere som normalt for den som bruker VoiceOver. Dette er nyttig for å spare batteri og for å unngå innsyn på skjermen. Slå på eller av skjermteppe ved å trykke tre ganger på skjermen med tre fingre.

Noen ganger er det nyttig at talen ikke er slått på fordi den for eksempel kan være forstyrrende for deg eller andre. Du kan enkelt slå talen av og på ved å trykke to ganger på skjermen med 3 fingre.

Slå av og på skjermteppet:

Slå av og på tale:

Bruke en nettleser

Det er viktig å raskt kunne navigere rundt i nettsted for å finne informasjonen som du er ute etter. Du må også kunne få lest opp innholdet på skjermen, og kontrollere denne opplesingen.

Demonstrasjon av hvordan du bruker nettleseren Safari ved hjelp av VoiceOver:

Skrive med skjermtastatur

Slik bruker du skjermtastaturet når VoiceOver er aktivert:

Alternativ betjening

VoiceOver støtter bruken av utstyr som du kobler til enheten din for å gjøre bruken av enhetene enklere og gjøre det mulig å lese informasjon fra VoiceOver i punktskrift.

Koble til tastatur

Et tastatur koblet til en iPad eller iPhone gjør at man kan betjene VoiceOver uten å bruke fingerbevegelser på skjermen. For noen kan dette gjøre at bruken av systemet blir enklere og raskere. VoiceOver har en rekke tastekommandoer som gjøre at de aller fleste handlinger kan utføres via tastaturet.

Du kan bruke de fleste tastatur med USB-tilkobling. Et viktig unntak er Apples egne tastaturer til Mac datamaskin. Andre tastaturer kobles til nettbrettet eller telefonen via en overgang fra USB til Lightning eller USB C (iPad Pro 2018-versjon).

Ipad 2019 og iPad pro versjon 1 og 2 er utstyrt med såkalte Smart Connector. Det finnes noen få tastatur som passer til denne tilkoblingen.

Noen iPad-modeller har tilkoblingsløsningen Smart Connector

Alle typer Bluetooth-tastatur kan benyttes. I appen «Innstillinger» finner du Bluetooth i hovedmenyen. Når tastaturet ditt er satt i parremodus, vil du finne det under «Andre Enheter». Se brukerveiledning til tastaturet hvordan du setter det i parremodus.

Bruke VoiceOver med tastatur

Ved hjelp av tastaturet kan du styre opplesingen av informasjonen som finnes i skjermbildet ved hjelp av tastaturkommandoer. De fleste tastaturkommandoer aktiveres sammen med VoiceOver (VO) knappen. Denne defineres i oppsettet, men er vanligvis CapsLock eller CTRL+Option.

Her er noen viktige tastaturkommandoer:

 • Flytt rundt på skjermen: Piltaster høyre venstre
 • Piltaster opp/ned for å endre tilstand til rotorinnstillingen
 • Aktivere et objekt: Mellomrom

På apple.no finner du en komplett oversikt over tastaturkommandoer du kan bruke i VoiceOver.

Bruke VoiceOver med leselist

En leselist (også kalt punktskriftsdisplay) viser tekst som punktskrift som kan leses med fingertuppene. Mange leselister er utstyrt med et punktskriftstastatur. Dette kan benyttes til navigering i brukergrensesnittet, til kommandoer og til skriving. Leselisten er også utstyrt med navigeringsknapper som også kan benyttes til å betjene iOS og iPadOS.

På apple.no finner du en oversikt over leselister som kan brukes sammen med iPad eller iPhone.

Leselist
Eksempel på leselist

Navigering og aktivering med leselist

En leselist er utstyrt med navigeringsknapper i tillegg til punktskriftscellene. Disse kan brukes til enkelt å navigere og utføre handlinger på en iPhone eller iPad. I tillegg har mange leselister også et eget punktskrifttastatur som brukes til tekstredigering/input og å utføre kommandoer. Da leselistene er forskjellige, og har ulike muligheter vil også betjeningsmulighetene variere fra én list til en annen.

Innstillingene til VoiceOver

VoiceOver kan aktiveres og deaktiveres i appen Innstillinger. Her finner du også alle innstillingene til VoiceOver. Åpne Innstillinger – Tilgjengelighet og velg VoiceOver. I iOS og iPadOS 13 finner du det helt øverst i tilgjengelighetsmenyen.

Skjermbilde av Innstillinger - Tilgjengelighet - VoiceOver

Tale

I talemenyen finner du valg som gjelder stemmene som leser opp tekst og beskrivelser for deg.

Skjermbilde av VoiceOver - Tale
 • Stemme
  Her velger du stemmen til VoiceOver. Hvis du har satt opp systemet med norsk brukergrensesnitt, finner du de norske stemmene her. Velg den stemmen du ønsker. Hvis du ønsker det, kan du laste ned en forbedret utgave av noen av stemmene. Dette koster ikke noe, men det tar opp litt lagringsplass på enheten din.
 • Uttaler
  Det vil forekomme at noen ord blir uttalt litt feil av talesyntesen. Under dette valget kan du legge inn en alternativ uttale av ord som stemmen uttaler feil.
 • Leie
  Her bestemmer du hvilket toneleie stemmen din skal ha.
 • Tonehøydeendring
  Hvis dette valget er slått på vil VoiceOver bruke en høyere stemme for det første objektet i en gruppe, for eksempel en kolonne i en tabell og en lavere stemme for det siste objektet.
 • Rotorspråk
  Ved hjelp av rotoren og vertikale fingerbevegelser kan du velge språk. Her velger du hvilke språk du skal ha å velge mellom.

Detaljnivå

Her finner du en meny med mange valg. Valgene her handler om hvor detaljert VoiceOver skal være når den beskriver skjermbildet for deg. Noen ganger kan det for eksempel være vanskelig å få med seg innholdet i en tekst hvis opplesingen stadig blir avbrutt av at stemmen forteller deg hvilke tegn som er brukt i teksten. Andre ganger kan dette være nyttig. Velg hva som passer best for deg.

Skjermbilde av VoiceOver - Detaljnivå
 • Tegnsetting
  Velg mellom tre standard tegnsettingsgrupper: alle, ingen eller noen. Du kan også lage dine egne grupper, og du kan velge hvilket navn som blir brukt på de ulike tegnene i teksten. Etter at du har laget en tegnsettingsgruppe, kan du dele den eller lagre den som en fil. Denne kan du importere inn i oppsettet til en annen enhet du bruker. På denne måten slipper du å gjøre denne jobben to ganger.
 • Les opp hint
  Et hint hjelper deg når du har markert et objekt. Det forteller deg hvordan du åpner objektet og hva som skjer når du aktiverer det (For eksempel: «Dobbelttrykk for å åpne», eller «Dobbelttrykk for å endre innstillingen»). Dette valget er aktivert som standard.
 • Store bokstaver
  Bestem om og eventuelt hvordan du hører om en bokstav er stor.
 • Sletting av tekst
  Bestem hvordan du får høre at du sletter tekst.
 • Integrerte lenker
  Dette menyvalget bestemmer hvordan lenker beskrives for deg.
 • Les registrert innhold
  Velg hvordan beskrivelse av for eksempel visuelle objekter blir lest opp for deg.
 • Tabellutdata
  Bestem om titler, kolonne- og radnumre i tabeller skal leses opp.
 • Rotorhandlinger
  Slå av eller på bekreftelse på rotorhandlinger.
 • Les opp emojier
  I tillegg til at du kan høre hvilke emoji som er brukt i en tekst, kan du også velge at ordet «emoji» blir lest opp der det er en emoji i teksten.

Punktskrift

Denne menyen er for deg som bruker en punktleselist sammen med VoiceOver. Her finner du valg som bestemmer hvordan leselisten skal vise tekst.

Skjermbilde av VoiceOver - Punktskrift
 • Celler
  Velg hvilken type punktskrift du vil ha på leselisten: sekspunkt, åttepunkt eller kortskrift.
 • Knapper
  Velg hvilken type punktskrift du vil skrive med på punktskrifttastaturet på leselisten: sekspunkt, åttepunkt eller kortskrift.
 • Punktskrift på skjerm
  Velg hvilken type punktskrift du vil bruke når du skriver med punktskrifttastaturet på skjermen: sekspunkt, åttepunkt eller kortskrift. Her kan du også velge å snu punktplasseringen. Punkt 1 og 3 bytter plass med 4 og 6.
 • Punktskrifttabeller
  Velg hvilke punktskrifttabeller du vil ha tilgjengelig i rotoren.
 • Statusceller
  Velg hvor statusceller skal ligge på leselisten og hvilken informasjon de skal vise.
 • Bruk Nemeth-kode i ligninger
  Nemeth-kode er en standard for visning av matematiske uttrykk i punktskrift. Du kan slå av og på denne visningen her.
 • Vis skjermtastatur
  Slår av eller på visning av skjermtastatur.
 • Bla om ved panorering
  Velg om det skal blas automatisk til neste side ved panorering.
 • Ordbryting
  Velg om ord skal brytes på slutten av leselisten.
 • Varselvarighet
  Velg hvor lenge et varsel skal vises på leselisten.
 • Tasteforsinkelse
  Velg tiden det tar før neste tastetrykk blir registrert som en punktskriftkommando eller som en del av en akkord.
 • Velg en leselist
  Når du har satt en leselist i parremodus og bluetooth er slått på, vil du finne den på listen under dette valget. Aktiver leselisten ved å trykke på navnet.

Lyd

I denne menyen kan du velge hvilke signallyder du skal få fra VoiceOver samt andre valg som gjelder lyd sammen med VoiceOver.

Skjermbilde av VoiceOver - Lyd
 • Lyder
  Velg hvilke lyder som skal brukes som signallyder fra VoiceOver.
 • Lyddemping
  Velg om annen lyd på telefonen eller nettbrett skal dempes når VoiceOver snakker.
 • Send til HDMI
  Velg om lyden til VoiceOver skal sendes til andre enheter koblet til HDMI eller om den skal spilles av på enheten. Det siste er standardvalget.

Kommandoer

Her kan du endre måten du utfører handlinger på i VoiceOver, ved hjelp av berøringsbevegelser, tastatursnarveier, når du bruker håndskriftsmodus eller punktskrifttastatur på skjerm.

Skjermbilde av VoiceOver - Skriving
 • Alle kommandoer
  Naviger til kommandoen du vil endre og rediger kommandoen du vil endre på.
 • Berøringsbevegelser
  Vis en liste med bevegelser og velg kommando for den bevegelsen du ønsker.
 • Håndskrift
  Håndskriftsmodus aktiveres ved hjelp av rotoren. Den lar deg skrive inn i et tekstfelt/tekstbehandler ved hjelpe håndskrift med en finger. Her kan du se kommandoer som er tilgjengelig i denne modus og du kan endre måten de utføres på.
 • Punktskrift på skjerm
  Velg hvordan kommandoer utføres når du bruker punktskrift på skjerm.
 • Nullstill VoiceOver-kommandoer
  Trykk her hvis du vil annullere alle endringene du har gjort og gå tilbake til standardinnstillingene.

Aktiviteter

Her kan du velge et sett med innstillinger som passer med en eller flere apper eller aktiviteter du bruker. Du kan velge aktivitet fra Rotoren eller den kan starte automatisk når du åpner en app. Trykk «Legg til aktivitet» for å lage en ny aktivitet.

Rotor

Her velger du hvilke valg du skal ha tilgjengelig i rotoren, og i hvilken rekkefølge de skal stå.

Skriving

Denne menyen har innstillinger for skriving med ulike tastatur.

Skjermbilde av VoiceOver - Skriving
 • Skrivestil
  Velg hvordan du skal skrive på tastaturet. Marker tegn og dobbel-trykk, berør og løft eller normal inntasting.
 • Fonetisk tilbakemelding
  Velg hvordan bokstaver blir lest opp under skriving: tegn og fonetikk (tegnet eller bokstavnavnet leses og dersom det er en bokstav, leses også tilhørende fonetisk betegnelse: Alfa, Bravo, Charlie osv. Du kan også velge kun fonetisk opplesing eller slå av tilbakemelding.
 • Les opp det jeg skriver
  Velg hvordan dette skjer via ulike tastatur: programvare, maskintastatur eller punktskrift på skjerm.

Les alltid opp varslinger

Les opp varslinger fra varslingssenteret når de dukker opp på skjermen. Dette kan du slå av om du ikke ønsker dette.

Naviger i bilder

Velg om VoiceOver skal navigere innom bilder når du leser en tekst eller en nettside, og om du i så fall skal få lest opp beskrivelsene som er laget for bildene.

Tekstpanel

Viser med skift eller visuellpunktskrift/skrift hva VoiceOver leser opp til deg eller viser på leselisten. Dette er nyttig når du samarbeider med andre som er normalt seende.

Dobbelttrykkintervall

Her velger du tidsintervallet for registrering av dobbelttrykk i VoiceOver.