Tilrettelegge iOS for svaksynte med Zoom

Morten Flatebø Betjening, Syn

Tilgjengelighetsfunksjonen Zoom tilbyr forstørring og optimalisering av skjermbildet til telefonen eller nettbrettet. Den er laget for de som har redusert syn og trenger å få tilrettelagt skjermbildet for å kunne bruke nettbrettet eller telefonen.

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Zoom i bruk

Her finner du noen korte veiledninger og demonstrasjoner av Zoom i iOS og iPadOS. 

Aktivere

Du aktiverer Zoom via Tilgjengelighetsmenyen.

 1. Gå inn i «Innstillinger»
 2. Velg «Tilgjengelighet»
 3. Velg «Zoom»
 4. Slå på «Zoom» i det øverste menyvalget.
Aktivering av zoom i iOS
Aktivere Zoom

Zoom kan også aktiveres ved hjelp av Tilgjengelighetssnarveien. Dette forutsetter at Zoom er krysset av i oppsettet for Tilgjengelighetssnarvei.

 1. Gå inn i «Innstillinger»
 2. Velg «Tilgjengelighet»
 3. Velg «Tilgjengelighetssnarvei». Du finner det nederst i tilgjengelighetsmenyen.
 4. Kryss av for «Zoom»
 5. Du kan nå starte og stoppe Zoom ved å trykke raskt tre ganger på hjemknappen, eller på toppknappen, hvis din enhet ikke har hjemknapp.
Aktivere tilgjengelighetssnarvei for Zoom
Aktivere snarvei til Zoom

Flytt rundt på skjermen

Det finnes tre metoder for å flytte rundt i det forstørrede skjermbildet.

 1. Dra med tre fingre for å flytte rundt
 2. Bruk zoomkontroller. Trykk på zoomkontroller, og beveg straks fingeren.
 3. Bruk tastatursnarveier: Hold nede Tilvalg (⌥), Kommando (⌘) og trykk på piltastene for å flytte rundt på skjermen.

I iOS og iPadOS 13 finner du Tilgjengelighetsmenyen i hovedmenyen til venstre i skjermbildet.

Demonstrasjon av Zoom i iOS 12:

Zoom inn og ut

Det finnes tre metoder for å zoome inn og ut:

 1. Dobbeltrykk med tre fingre for å bytte mellom siste zoomnivå og full skjerm. Dobbeltrykk med tre fingre og dra for å endre Zoom.
 2. Velg Zoom inn med Zoomkontroller. Dra i nivåindikatoren i Zoomkontroller for å endre.
 3. Bruk tastatursnarveier for å zoome. Dette forutsetter at du har et maskinvaretastatur koblet til. Bruk tastekombinasjonen Tilvalg (⌥), Kommando (⌘) og 8 for å bytte mellom siste zoomnivå og full skjerm. Bruk tastekombinasjonene Tilvalg (⌥), Kommando (⌘) og Pluss eller Tilvalg (⌥), Kommando (⌘) og Apostrof for å øke eller senke zoomnivået.

Demonstrasjon av “Zoom inn og ut” i iOS 12:

Smart skriving og fokusfølging

Smart skriving bytter automatisk om til vindus-zoom når du redigerer en tekst med skjermtastaturet. Det er satt opp slik at tastaturet vises uten forstørrelse, mens tekstvinduet vises med forstørrelse i det zoomnivået du har valgt. Mens du skriver vil det forstørrede vinduet følge skrivemerket.

Zoomområde

Det finnes to ulike måter å vise forstørring på i iOS og iPadOS:

 1. Festet Zoom: Viser det forstørrede bildet festet til høyre, venstre, øverst eller nederst på skjermen. Velg i menyen hvor det forstørrede vinduet skal plasseres. Bruk håndtaket for å endre størrelsen på det forstørrede området. Trykk fort på håndtaket for å vise en navigasjonsrute i området uten forstørring
 2. Vinduszoom: Viser et forstørret område på skjermen som en lupe. Flytt rundt ved å bruke bjelken, tastatursnarveier eller Zoomkontroller. Velg størrelse på lupen i Zoomkontroller- menyen.

Demonstrasjon av Zoomområde i iOS 12:

Zoomkontroller

Zoomkontroller lar deg gjøre innstillinger og styre Zoom via en liten meny som du finner ved å trykke på en mørk rund knapp du finner på skjermen etter at Zoom har startet. Her kan du endre zoomnivå, velge region, endre fargefilter og endre zoomnivå. Du kan også bruke Zoomkontrolleren til å flytte det forstørrede området.

Demonstrasjon av Zoomkontroller i iOS 12:

Innstillingene til Zoom

Slik finner du innstillingene til Zoom

Tilgjengelighetsvalgene i «Innstillinger» gir mulighet til å gjøre endringer i oppsettet på enheten. Tilgjengelighetsvalgene finner du i hovedmenyen.

Innstillinger tilgjengelighet i iOS
Innstillinger for tilgjengelighet

Innstillingen til Zoom finner du under hovedoverskriften «Syn». I bildet nedenfor ser du valgene i Zoom-menyen:

Zoom-meny i iOS
Zoom-menyen

“Følg Fokus” og “Smart skriving”

Zoom vil følge fokus når det går ut av det forstørrede området. Hvis «Smart skriving» er slått på, vil du i et skrivevindu se det du skriver forstørret, mens skjermtastaturet vises som normalt. Under skrivingen vil du alltid ha skrivemerket på skjermen din.

Musbevegelser

Zoom kan også følge musbevegelser. Når musmarkøren er i ferd med å forlate det forstørrede bildet, vil forstørringen følge musen. Dette forutsetter at musbetjening er aktivert i innstillingen for Assistive Touch (se under “Innstillinger – Tilgjengelighet – Berøring – Assistive Touch”). Valget «Panorering ved Zoom», lar deg velge hvordan det forstørrede vinduet skal flytte på seg når du bruker musen.

Tastatursnarveier

Den som har et tastatur koblet til enheten, kan nå betjene Zoom ved hjelp av tastatursnarveier. I dette valget kan du få en oversikt over tastatursnarveiene, og du har mulighet for å slå av de kommandoene du ikke har behov for.

Zoomkontroller

Dette er en meny som du alltid har tilgjengelig via et symbol som alltid vi vises i skjermbildet når dette valget er aktivert. Zoomkontroller er Zoom inn og ut, Velg region, Velg Filter og Skjul kontroller. Du kan velge zoomnivå.

Zoom i område

Her velger du hvordan det forstørrede bildet skal vises: Festet zoom, Zoom i fullskjerm eller Vinduszoom.

Zoomfilter

Her velger du alternative måter å vise farger på.

Maksimalt zoomnivå

Velg det maksimale zoomnivå på din iPhone/iPad.

Bruke den innebygde lupen på iPad

iOS og iPadOS har innbygget en lupe som er laget med tanke på den som har redusert syn. Lupen kan aktiviseres ved hjelp av tilgjengelighetssnarveien etter at du har slått den på via Innstillinger – Tilgjengelighet – Lupe.

I Lupe finner du innstillinger som endre kontraster og farger på kamerabildet. Det kan gjøre det lettere å se trykket tekst eller andre små objekter.

Når du har slått på Lupe i Tilgjengelighetsmenyen, kan du aktivere den ved hjelp av tilgjengelighetssnarveien. Snarveien er tre raske trykk på hjemknappen (hvis enheten din har en) eller tre raske trykk på topp-knappen.

Lupe i iPadOS
Skjermdump av lupe-funksjonen

Dette er en skjermdump av Lupe iPadOS.

 1. Her zoomer du inn og ut i bildet. Du kan også knipe eller dra ut med to fingre på selve kamerabildet.
 2. Lås det forstørrede bildet. Etter at du har låst bildet, bruker du samme knapp til å låse opp igjen. Det låste bildet blir ikke lagret i bildedatabasen.
 3. Bytt til fargevalg og lys/kontrast
 4. Lås fokus. Få tilbake autofokus ved å trykke på låsen en gang til.
 5. Slå av og på lys.
Farger og kontrastvalg for lupe i iPadOS
Farger og kontrastvalg til Lupe

Dette er en skjermdump som viser valgene for farge og lys/kontrast:

 1. Her velger du fargevisning: Vanlige farger eller to farger.
 2. Velg lysstyrke og kontrast.
 3. Invertér bildet.
 4. Gå tilbake til startskjermen til Lupe.

Nedenfor ser du en kort video-demonstrasjon av Lupe i iOS 12: