Finger som berører skjermen på et nettbrett (Foto: colourbox.com)

Tilrettelegge iOS for personer med bevegelsesvansker

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Dagligliv og fritid, Teknologi, Video

Artikkelen beskriver tilgjengelighetsinnstillinger i iOS 11 som er laget med tanke på personer med ulik grad av bevegelsesvansker. Med versjon 11 av iOS har Apple tilført flere nyttige funksjoner for de med bevegelsesvansker. Du vil finne videosnutter som kort viser hvordan du aktiverer funksjoner og hvordan de brukes. Til slutt i artikkelen finner du lenker til nettsteder med mer detaljerte beskrivelser av hvordan man tilrettelegger iOS for personer med bevegelsesvansker.

Av spesialpedagog Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

iOS er operativsystemet som finnes i alle iPhone- og iPad-modeller fra Apple. Siden den første iPhone kom i 2007 har programvaren vært i utvikling for å kunne støtte hardware med større kapasitet og bedre grafikk, samt gi brukerne av systemene en bedre brukeropplevelse. Dette gjelder også personer med ulike funksjonshindre. iOS har for hver ny versjon blitt tilført nye tilgjengelighetsfunksjoner, som gjør at stadig flere grupper av brukere har kunnet ta i bruk systemene med alle de muligheter de gir for kommunikasjon, informasjon, spill og moro, betjening/kontroll av omgivelser og mye mer.

Alt dette er muligheter som den som er uten vesentlige funksjonshindre nå tar for gitt, men som tidligere ofte har vært umulig å får tilgang til for en person med dem. Med iOS kan en person som ikke kan se eller har store bevegelseshemninger bruke mange av de samme apper som det store flertall av andre brukere av iOS-enheter, og kan gjøre det uten å måtte benytte dyr spesialprogramvare som er vanskelig å installere og tilrettelegge. Alt det en trenger er innebygget i iOS, og brukeren selv eller hjelpere kan aktivere tilgjengelighetsfunksjoner som gjør at man faktisk kan benytte telefonen eller nettbrettet på en litt annen måte enn de fleste andre.

Hvor finner jeg innstillingene?

Alle innstillinger i iOS gjøres via appen Innstillinger. Når du åpner denne vil du finne en oversikt over hovedområdene. Trykk Generelt og finn valget Tilgjengelighet som er nummer seks fra toppen. Velg denne og gå nedover i menyen til du finner et sett med valg med overskriften Interaksjon. Alle disse er ment å være innstillinger som er nyttige for personer med svært ulik grad og type av bevegelsesvansker.

Kort sagt: Tilgjengelighetsinnstillingene for bevegelseshemmede finner du i Innstillinger/Generelt/Tilgjengelighet/Interaksjon

Tastatur

Mange av oss har problemer med å skrive i det skjermtastaturet som ligger inne i iPaden eller iPhone fordi vi for eksempel av en aller annen grunn ikke treffer tastene, ikke rekker fram til riktig felt på skjermen, eller fordi vi har ufrivillige bevegelser som gjør at vi skriver mye feil. For mange kan hastigheten når man skriver på skjermtastaturet være langsom. Da kan det være nyttig å benytte et eksternt tastatur som kan kobles til enheten via Bluetooth, eller direkte til tastaturkontakten på en iPad Pro (for eksempel Apple Smart Keyboard eller Logitech Slimkombo).

Tastaturet gir tilgang til hurtigtaster som gjør at oppgaver kan utføres raskere og enklere. Ved å holde nede cmd -tasten får du en oversikt på skjermen over de hurtigtaster som du kan bruke i den appen du er nå, eller på Hjem-skjermen. Tastatur-innstillingene i Tilgjengelighet gjør det mulig å tilrettelegge for bruk av et eksternt tastatur. Innstillingene finne du under overskriften Maskinvaretastatur.

Tastegjentagelse

Her kan du slå av og på automatisk gjentagelse av tastetrykk mens du holder nede piltaster, mellomrom, punktum, komma, bindestrek med mer. Denne innstillingen gjelder ikke bokstaver og tall, som ikke kan settes opp med automatisk gjentagelse. Når valget er slått på kan du velge to innstillinger for timing:

  • Tastegjentagelsesintervall bestemmer tiden mellom hver gjentagelse.
  • Tid før gjentagelse bestemmer når gjentagelsen skal starte etter at du har trykket en tast.

Trege taster

Med trege taster slått på, trenger du ikke holde nede to eller flere taster samtidig for å få utført en tasteoperasjon som for eksempel å skrive stor bokstav ved å holde nede Skift og bokstavtasten samtidig.

Du kan velge at du skal kunne slå av og på trege taster ved å trykke fem ganger på skift-tasten.

Når trege taster er slått på kan du også ”holde nede” en spesialtast ved trykke to ganger på den. Deretter kan du trykke på en annen tast flere ganger etter hverandre. Dette er nyttig når du trykker cmd og Tab for å bytte mellom åpne apper, eller hvis du trykker Shift to ganger og bokstaver for å skrive flere store bokstaver etter hverandre.

Langsomme taster

I dette valget bestemmer du hvor lang tid det skal gå fra du trykker ned en tast til bokstaven dukker opp på skjermen. Dette er nyttig når man har skjelvinger eller endre ufrivillige bevegelser som gjør at man trykker ned taster uten å ville det. Det skaper mange feiltrykk og tidsheft. Med dette valget på, må du holde tasten nedtrykt en viss tid, før den aktiverer. Tidsintervallet man har fra man trykker til noe skjer bestemmer man her.

Siri

Kommandoer og søk med tale ble mulig på norsk med iOS 8. Siri aktiveres ved å holde nede Hjem-knappen, eller ved å si ”Hei Siri” inn i mikrofonen på enheten. For personer med talevansker vil det være nyttig å kunne skrive inn sine kommander til Siri i stedet for å bruke talekommandoer. Velg Siri under Innstillinger/Generelt/Interaksjon og velg ”Skriv til Siri”. Siri aktiveres ved å holde inne Hjem-knappen som vanlig, men i stedet for det vanlige ”Siri” symbolet nederst på skjermen, vil det dukke opp et felt du kan skrive inn et søk eller en oppgave for Siri.

Hjem-knapp

Dette valgpanelet gir mulighet for å endre hvordan Hjem-knappen reagerer. Dette er den runde knappen du finner ved siden av skjermen på en Ipad eller en Iphone 8 plus eller eldre.

Klikkhastighet

Velg hvor lang tid det skal være mellom to trykk på Hjem-knappen. Dobbelklikk på Hjem-knappen brukes til å aktivere Appveksler og Kontrollsenter på en iPad og Appveksleren på en iPhone. I her kan du velge mellom Standard, Sakte eller Saktest. Dette valget får også betydning hvis du har valgt å aktivere Snarvei i Tilgjengelighet. Denne aktiverer du med tre trykk på Hjem-knappen.

Trykk og hold for å snakke

Dette valget slår av eller på muligheten for å aktivere Siri ved å holde nede Hjem-knappen. Dette er nyttig for den som ikke raskt nok klarer å flytte fingeren vekk for Hjem-knappen, og derfor aktiverer Siri uten å ønske det.

Hvil fingeren for å åpne

Velg om du må trykke inn hjemknappen etter at du har åpnet enheten din med fingeravtrykkleseren på Hjem-knappen, for å komme til Hjem skjermen fra Låst skjerm. Dette skjer når dette valget er slått av. Standardvalget er at dette er aktivert.

Trykktilpassing

Trykktilpasning er nyttig for den som har problemer med å bruke fingeren på skjermen. Det endrer hvordan skjermen reagerer på dine trykk, slik at du kan bli i stand til å bruke skjermen selv om du har ufrivillige, upresise eller langsomme bevegelser i fingrene dine.

Varighet av trykk

Her kan man velge hvor lang tid det skal gå før trykket på skjermen registreres. Hvis du skjelver litt eller har andre ufrivillige bevegelser som gjør at du treffer skjermen uten å ønske det, kan du aktivere dette valget for å unngå at feiltrykk registreres.

Ignorer gjentagelse

Den som ufrivillig kommer til å trykke flere ganger på skjermen, når man kun ønsket et trykk, vil ha nytte av å aktivere dette valget. Med valget aktivert kan du bestemme hvor lang tid det skal gå fra du treffer skjermen første gang til neste trykk skal kunne registreres.

Trykkstøtte

Når fingeren beveges over skjermen blir dette vanligvis registrert som en såkalt gest. For eksempel vil en fingerbevegelse fra høyre mot venstre på hjemskjermen registreres som ”Gå til neste hjemskjerm”. For noen skaper dette problemer fordi man ikke klarer å løfte fingeren rett opp fra skjermen, men i stedet beveger fingertuppen litt på skjermen før den løftes. Det som var ment å være et trykk, blir registrert som en gest. Valget “Bruk plasseringen til første trykk”, gjør at du kan bevege fingertuppen på skjermen etter at du har trykket. I innstillingen kan du velge hvor lang tid du har på deg for å løfte fingeren før handlingen blir registrert som en gest.

”Bruk plasseringen til siste trykk” velges for den som har problemer med å treffe riktig sted på skjermen, men kan komme dit han ønsker ved å flytte fingeren over skjermen. Med dette valget aktivert skjer det ikke noe før du løfter opp fingeren, og handlingen som utføres er den som er der du løfter fingeren vekk fra skjermen. Også her må du stille inn en bevegelsesforsinkelse som sier hvor lang tid det skal gå før bevegelsen registreres som en gest.

AssistiveTouch

Mange gester i iOS forutsetter at man bruker mer enn en finger på skjermen. Et eksempel på dette er knipebevegelsen du bruker når du vil zoome inn og ut på et bilde. Dersom du kun kan betjene iPad/iPhone med et trykkpunkt vil denne gesten være umulig å gjøre for deg.

AssistiveTouch er tilgjengelighetsinnstillingen for den som betjener berøringsskjermen med en stylus, en munnpinne, pannepinne eller bare en finger. En munnpinnebruker vil også ha problemer med å trykke på hardwareknappene på telefonen eller nettbrettet. AssistiveTouch gjør at de funksjoner som ligger her kan betjenes med et trykkpunkt på skjermen.

AssistiveTouch viser et punkt på skjermen som du kan trykke på for å aktivere funksjoner som du kan ha vansker med å nå. Et trykk på dette punktet åpner en meny som inneholder de valgene du trenger. Hva som er tilgjengelig her bestemmer du via menyvalget: ”Tilpass øverste menynivå”.

”Tilpassede handlinger” lar deg få tilgang til tilpassede handlinger uten å gå via menyen. Du kan for eksempel velge at dobbelttrykk på AssistiveTouch-punktet går direkte til hjemskjermen.

Bryterkontroll

Dagens versjon av iOS har mulighet til å styres ved hjelp av tastatur. Til vanlig gjelder ikke dette alle funksjoner som du har tilgang til ved hjelp av berøring. Den som har begrenset bevegelighet, kan ha nytte av å betjene noen eller alle funksjoner i iOS ved hjelp av en eller flere brytere. Får å oppnå dette må du koble til en bryterboks, vanligvis via Bluetooth, og betjene en eller flere tastaturfunksjoner via denne bryterboksen. En bryterboks er et hjelpemiddel som brukes til å koble ulike spesialbrytere til iPaden eller iPhonen.

Betjening av iPad med to brytrere via en bryterboks
Betjening av iPad med to brytrere via en bryterboks

Bryterboksen blir sett på som et tastatur av iOS. Innstillingene til bryterboksen bestemmer hvilken tast på tastaturet som blir registrert av enheten når du trykker en spesialbryter.

Her er eksempel på tastekommandoer som kan være nyttig å legge til en bryter:

  • F8: Starte og pause medieavspilling
  • F9: Hoppe fram i spillelisten
  • F7: Hoppe bak i spillelisten
  • Mellomrom: Flytte ned en skjermside på en nettside
  • Shift+mellomrom: Flytte opp en skjermside på en nettside
  • Enter: Ta i motog avslutte en telefonsamtale eller FaceTime-opprop

I tilgjengelighetsinnstillingene kan du sette opp en bryterstyring som er mer omfattende, og som kan gi tilgang til mange apper og til hjemskjermen. Du trenger ikke trykke på små felter på skjermen eller på bokstaver på et tastatur for å betjene enheten. I stedet trykker du på en ekstern bryter som er koblet til enheten via Bluetooth som nevnt over, og du kan benytte hele skjermen som en bryter eller du kan bruke hodebevegelser som blir registrert av FaceTime-kameraet på enheten.

Bryterkontroll foregår på flere måter, og en hjelper kan tilrettelegge på ganske detaljert nivå hvordan styringen skal skje.

Bryterstyring av det visuelle brukergrensnittet skjer ved at brukeren kontrollerer ved en markør ved hjelp av en eller to brytere. Markøren flytter seg manuelt ved et brytertrykk eller automatisk (skanning) fra objekt til objekt på skjermen. Brukeren velger objektet ved å trykke på en annen bryter, eller hvis han bruker automatisk skanning: Trykke på knappen når markøren er på objektet han vil velge.

Bryterkontroll kan også benyttes til å utføre handlinger som ellers utføres kun ved hjelp av trykk eller gester på skjermen. Innstillingene skjer via valget ”Metoder”. Valget du gjør her er tidsavhengig og knyttes til brytere som er satt opp til å styre andre funksjoner.

Lenker