Tre unge mennesker på en benk som ser i en notatbok (foto: colourbox.com)

Tilrettelegge for kognitive utfordringer i arbeid og høyere utdanning

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kognisjon

Ervervet hjerneskade/hodeskade kan gi kognitive utfordringer som påvirker deltakelse i arbeid og utdanning. Tilrettelegging kan derfor være nødvendig. For noen kan også hjelpemidler være til nytte.

På temasidene om kognisjon gir vi praktiske råd og tips til deg som ønsker å være i arbeid eller utdanning. Informasjonen er også nyttig for støttepersoner og samarbeidspartnere som familie, venner, arbeidsgiver, NAV-ansatte, de som arbeider i høyere utdanning m.m.