Smilende mann som sitter på en kontorstol og arbeider foran dataskjermen (foto: colourbox.com)

Tilrettelegge for en synsvennlig arbeidsplass

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Syn

Tilrettelegging av enhver arbeidsplass er viktig for å unngå overbelastning av synet og for å minske skjelett- og muskelplager. En dårlig tilpasset arbeidsplass er mer energikrevende for arbeidstaker. Tegn på behov for tilrettelegging kan være tåkesyn, tretthet, øyesvie, spenninger i nakke- og skuldermuskulatur, svimmelhet og hodepine.

Briller

Det er viktig å ha oppdaterte briller som gir optimalt syn på alle avstander. For eksempel briller som er tilpasset den aktuelle arbeidsavstanden, progressive briller eller databriller. Grunnet naturlig aldersrelatert endring i øyet vil de fleste ha behov for briller til bruk ved nærarbeid/lesing fra 40-årsalderen. Ta kontakt med din lokale optiker for undersøkelse og for å få tilpassede briller.

Rom- og arbeidsbelysning

Det er viktig med god nok generell rombelysning. Vi anbefaler indirekte belysning hvor pære/lysstoffrør er skjult.

Arbeidsbordet bør ha egen belysning med fleksibelt lampehode og lampearm som lyser opp arbeidsområdet (for eksempel tastatur/papir) og justeres slik at den ikke gir blending.

Mulighet for dimming av belysningen anbefales. Da kan lysmengden varieres ut fra individuelle behov og lys i omgivelsene som for eksempel mengde dagslys.

Vi reagerer ulikt på ulike typer lys. Noen foretrekker blålig lys, noen liker å jobbe i hvitt lys og noen opplever å se best når lyset er mer gult. For andre kan det være motsatt. Det er derfor viktig å avklare hvilket lys (fargetemperatur) den enkelte ser best med, og hvilket lys som blender.

Flere råd og regelverk for belysning på arbeidsplass finner du på arbeidstilsynet.no.

Sol-/lysskjerming

For å kunne tilpasse belysningen i rommet, bør det være mulighet for skjerming. Eksempler på solskjerming av vinduer er ved å bruke gardiner, persienner, lameller, screens m.m. Vær oppmerksom på at rom som har store vindusoverflater mot andre innvendige rom også bør ha mulighet for skjerming mot belysning også derfra. Flater som bord og liknende med glanset overflater gir også reflekser som kan oppleves ubehagelig.

Dersom det er mulig bør dataskjermen plasseres slik at det ikke kommer gjenskinn på skjermen og at det ikke er motlys fra vindu.

Hvis en etter tilrettelegging for belysning og sol/-lysskjerming fortsatt opplever lysskyhet/blending, kan filterbriller være til hjelp. For en vurdering av filterbriller må du ta kontakt med lokal optiker.

Ergonomi

Det å ha mulighet for å kunne variere høyde og sittestilling på kontorstol, arbeidspult og dataskjerm er anbefalt.

Dataskjermen bør kunne justeres i høyden slik at et punkt midt på skjermen ligger 15-30 grader under øyehøyde. Anbefalt avstand mellom øynene og dataskjermen bør være 50-90 cm. 

Det er viktig at dataskjermen kan tilpasses arbeidstakerens ulike arbeidsoppgaver. Det kan være hensiktsmessig å montere skjermen på en terminalarm (skjermarm), slik at mulighetene for justering blir optimale.

 Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm på arbeidstilsynet.no.

Innstillinger på pc og mac

Alle datamaskiner har innebygd programvare som gir muligheter for tilrettelegging når det gjelder blant annet

  • kontrast, lysstyrke, kveldsmodus
  • størrelser, skrifttyper, farger (for eksempel invertering; gjøre om fra mørk tekst på lys bakgrunn, til lys tekst på mørk bakgrunn)
  • musepeker
  • opplesing av tekst

Innstillingene finner du under tilgjengelighet (Mac) og hjelpemiddel (Windows).

Skjerm og tastatur

Anbefalt størrelse på pc-skjerm er normalt 24-27’ tommer, men her er det individuelle behov. Dersom man bruker bærbar pc, er det anbefalt å ha en større tilleggsskjerm.

I tillegg til innstillingene som kan gjøres i programvaren finnes det innstillingsmuligheter på skjermen, som lysstyrke, fargetemperatur, kontrast osv.

Noen skjermer har også ulike modus for å redusere det blå lyset. Høy skjermoppløsning og jevn belysning kan øke lesbarhet og minimere belastning på syn og muskulatur/skjelett. Ved behov for hjelp, råd og veiledning, kan it-ansvarlig ved bedriften eller leverandør kontaktes.

Tastatur finnes i ulike utforminger med ulik farge og kontrast. Det kan for eksempel være større symboler på tastene eller sort skrift på gul bakgrunn.

(Visuell) støy

Ryddige omgivelser er viktige for å unngå unødig bruk av energi til å lete etter og finne ting, og for å minske faren for snublefeller.

Det anbefales også å minimere visuell støy i form av for eksempel ferdsel av kolleger utenfor kontoret. Det kan løses ved å dekke til åpne glassruter eller flytte kontor til et rolig område.

Møter

Det er en fordel å sende ut agenda i forkant av møter slik at alle har mulighet til å være forberedt. Dette gjør at alle kan delta i diskusjoner og følge de temaer som blir tatt opp i møte.

Møtestruktur og tydelig overgang til nytt tema bør tilstrebes for god oversikt og forutsigbarhet.

Referat fra hvert møte er til god hjelp for å sikre at alle saker og temaer er oppfattet riktig.

Sosiale settinger (pauser/lunsj)

Pauserom og møtelokaler bør tilrettelegges slik at personer med nedsatt syn lettere kan orientere seg i pauserommet. Dette gjøres ved at bord og stoler har faste plasser. For eksempel ved at salatbaren står på samme plass hver gang og at det ikke dukker opp nye hindringer på vei til og i rommet.

Omgivelsene bør ha gode lys- og lydforhold for å gjøre pauser mindre energikrevende slik at personer med nedsatt syn enklere kan delta i samtaler. Dette kan gjøres ved å sørge for solskjerming, jevn belysning og at lokalene har gode lydforhold fordi det å høre er spesielt viktig for en som har redusert syn.

Mobilitet (markeringer/hindringer/belysning)

Gode lysforhold, markering av eventuelle hindringer som trapper og dørstokker samt kontraster på for eksempel dører og dørkarmer, gjør det lettere å orientere seg og minsker fare for uhell.

Det er viktig å begrense eventuelle hindringer i ganger og korridorer som for eksempel stoler, potteplanter, stumtjener, søppelbøtter, pynteting osv. Ting bør ha sin faste plass.

Noen kan ha problemer med å orientere og bevege seg i ulike miljøer. Da kan det være behov for å ha en ledsager som loser trygt og effektivt gjennom omgivelsene. Det kan gjøres ved at ledsageren går foran, mens den svaksynte personen holder et grep like over albuen til ledsageren. Blinde og svaksynte kan få funksjonsassistanse til ledsaging.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene bør være forutsigbare, da en person med redusert syn kan ha behov for lengre tid til forberedelse. Arbeidsoppgavene bør være planlagte og gjort tilgjengelig i forkant slik at de kan utføres ved hjelp av hjelpemidler. God dialog mellom arbeidstaker og leder er viktig.

Innlæring av nye systemer og arbeidsmetodikk tar lengre tid og krever mer energi for en med synsutfordringer. Det er derfor nødvendig å sette av tid og ressurser til opplæring.

Jobbreiser

For en person med redusert syn kan det å reise til og fra, samt jobbe i ukjente omgivelser være energikrevende. Det anbefales å avklare behov for ledsaging på reise, for orientering mellom ulike møterom, ved lunsj osv.

Kursmateriell bør gjøres tilgjengelig. Det å kontakte foredragsholder og kursarrangør for å etterspørre foreleserens materiale på forhånd, slik at den synshemmede kan forberede seg, er en fordel.

Ved bruk av hjelpemidler bør dette planlegges med hensyn til tid og bistand. Hjelpemidler som tas med må for eksempel kobles opp før start av møte og kurs osv.