Nettbrett med Android

Tilrettelegge Android for personer med bevegelsesvansker

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Hjem og fritid, Teknologi, Video

Artikkelen beskriver tilgjengelighetsinnstillinger i Android som er laget med tanke på personer med ulik grad av bevegelsesvansker. Android er verdens mest brukte operativsystem for nettbrett og smarttelefoner.

Av spesialpedagog Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Det finnes i enheter fra mange ulike produsenter, og ofte har hver produsent laget sin egen versjon av operativsystemet. Ofte er det også slik at eldre smarttelefoner eller nettbrett ikke kan oppdateres med nye versjoner av Android. De eldre versjonene av Android mangler mange tilgjengelighetsfunksjoner. Derfor er det ikke sikkert at det vi beskriver her vil gjelde for den enheten du eier. For å finne ut hvilken versjon du har kan du gjøre følgende:

  1. Åpne Innstillinger
  2. Velg Om Nettbrettet/Telefonen (nederst i hovedmenyen til venstre)
  3. Velg Programvareinformasjon
  4. Øverst i informasjonsvinduet vil du se hvilken Android versjon du har.

Hvis du har versjon 6 eller lavere vil du mangle mange av de funksjonene som vi beskriver her. Prøv å oppdatere til en nyere versjon ved å velge Programvareoppdatering og Last ned oppdateringer manuelt.

Slik finner du ut hvilken versjon du har av Android:

Generelle innstillinger

Besvare anrop og avslutt samtaler

En person med bevegelseshemninger vil ofte ha problemer med å motta og avslutte en telefonsamtale på en telefon med Android operativsystem. Vanligvis gjøres dette ved at man stryker over et bestemt sted på skjermen. Under menyen Tilgjengelighet finner du valget ”Besvare anrop og avslutte samtaler”. Her finner du disse valgene:

  • Trykk på Hjem tast og besvar anrop: I stedet for å stryke over skjermen kan du svare ved å trykke hjem tasten. For noen vil dette være enklere enn å stryke over skjermen.
  • Automatisk svar: Hvis du har en Bluetooth lydenhet koblet til telefonen din, kan du sette på automatisk svar når noen ringer deg. Det betyr at anropet besvares automatisk etter 2 sekunder. Du trenger ikke gjøre noe annet enn å svare når telefonen er koblet opp.
  • Avslutt samtale: I stedet for å stryke over skjermen, kan du her velge å trykke strømtasten for å avslutte samtalen.

Ettrykkmodus

Alarmer og varslinger bekreftes vanligvis ved at man stryker over skjermen. Når dette valget er slått på, kan du gjøre samme operasjon ved å trykke på skjermen.

Tastaturbetjening

Nettbrett eller telefon med Android operativsystem kan betjenes ved hjelp av et vanlig tastatur. Du kan koble et tastaturet til enheten via USB porten eller via Bluetooth. Mange av de hurtigtastene du har tilgjengelig på PC eller Mac, vil du finne igjen i operativsystemets brukergrensesnitt og i appene du har installert på din enhet. For å finne de viktigste, kan du går til Innstillinger/Generell styring/Språk og Inndata/Fysisk Tastatur/Tastatursnarveier. Her finner du en liste over noen hurtigtaster for systemfunksjoner (Systemsnarveier) og en liste med hurtigtaster for å starte innbygde apper.

Mus

Android kan betjenes med standard mus eller en spesialmus som f.eks. en hodemus, joystick mus eller en fotbetjent mus. Musen kan kobles til enhetens USB port eller via Bluetooth. Noen har av ulike grunner problemer med å trykke på musknappene samtidig som man peker på skjermen med for eksempel en hodemus. For å få til dette er det vanlig å bruke en app som ”trykker på musknappen” når du holder muspekeren i ro over stedet du vil klikke. Denne måten å betjene musknapper på kalles for ”dwell” eller ”dvele”. Dvele finnes ikke som en innebygget funksjon i Android, men du kan installere en app, som tilfører dette til dine tilgjengelighetsinnstillinger. En slik app er ”Dwell Click New!” som du kan laste gratis ned fra Google Play.

Smidighet og samhandling

Under dette valget i Tilgjengelighetsmenyen finnes flere innstillinger og funksjoner som kan være nyttige om man skal tilrettelegge nettbrettet eller telefonen for en person med bevegelseshemning.

Universalbryter

Under dette menypunktet finner du Androids innstillinger for bryterstyring av brukergrensesnittet til operativsystemet.

Bryterstyring er tenkt brukt av den som har svært dårlig motorikk, og som derfor ikke har mulighet til å betjene enheten med berøringsskjerm, tastatur eller mus. Brytere kan du koble til via en bryterboks for Bluetooth tilkobling eller en Bluetooth bryter. Du kan også bruke mustastene på en mus koblet til via USB inngangen på nettbrettet/telefonen eller trådløst via Bluetooth. For å slå på bryterstyring og gjøre innstillinger, velger du ”Universalbryter”. Velg så ”Innstillinger”. Innstillinger kan gjøres selv om du ikke har slått på bryterstyringen.

Dette er innstillingene du finner her:

Brytere: Legg til eller fjern brytere. Du kan bruke skjermen som bryter(noe som slår av de vanlige skjermfunksjonene), du kan legge til en ekstern bryter som er koblet til via USB porten eller Bluetooth eller du kan bruke kameraet på forsiden av enheten som registrerer hodebevegelser som brytertrykk.

Automatisk skann: Dette betyr at en markør flyttes automatisk over skjermen, og du bruker brytertrykk til å stanse markøren der du ønsker å trykke. Når automatisk skann er avslått, flyttes markøren ved hjelp av et brytertrykk, og du velger objektet under markøren ved å trykke en annen bryter. Velger du automatisk skann kan du velge hastigheten på den automatiske skanningen.

Søkemetoder: Rad: Flytt markøren fra rad til rad, og etter at du har valg en rad: mellom elementene innen raden. Punkt: Naviger til et punkt på skjermen ved hjelp av en søker som flyttes vertikalt og så horisontalt over skjermen.

Søkeretning: Velg om du vil starte skanningen nederst eller øverst på skjermen.
Trykk automatisk: Dersom du har satt en bryter til å ”Velg(e) element”, vil det vanligvis dukke opp en meny, som viser valg knyttet til elementet du har valgt. Når ”Trykk automatisk” er slått på, vil elementet bli trykket på etter valgt tidsintervall uten at menyen dukker opp.

Trykkvarighet: Her velger man hvor lenge man må holde nede bryteren før trykket registreres som et trykk. Dette er nyttig for den som har skjelvinger eller andre ufrivillige bevegelser.

Intervall for én samhandling: Velg hvor lang tid det må være mellom to trykk før de skal kunne registres som to separate trykk. Dette er en nyttig innstilling for den som ufrivillig trykker flere ganger på bryteren i rask rekkefølge når han kun ønsker å trykke en gang.

Automatisk flytteintervall: Velg hvor lenge en bryter må holdes nede før man hopper til neste valg. Dette valget er bare aktuelt når du ikke bruker automatisk skanning.

Markørfarge:

  • Lyd: Spill av lydeffekter under skanning. Lydstyrken kan tilpasses i forhold til medievolum.
  • Tale: Få taletilbakemelding mens skanningen pågår.
  • Admin. Menyalternativer: Velg hvilke menyelementer som skal være med i valgmenyen.

Her kan du se en demonstrasjon av funksjonen “Universalbryter”:

Assistentmeny

Dette valget slår på en meny som viser funksjoner som er nyttige for den som kun kan betjene berøringsskjermen med et trykkpunkt. Dette gjelder f.eks. den som ikke kan bevege hender, men har kontroll på hode/munn og derfor kan bruke en munnpinne eller en pannepinne. Assistentmenyen vises som et rundt ikon med fire små firkanter inni. Det vil alltid vises på skjermen. Ved å trykke på det, vil man få opp en del valg gjør det mulig å utføre handlinger som man ellers ikke vil kunne få utført med bare et trykkpunkt på skjermen, og ikke har tilgang til hardwareknappene.

Her er valgene du finner i denne menyen:

Alternativer for assistentmeny: Her kan du velge hvilke valg som skal være tilgjengelig i assistentmenyen, og hvilken rekkefølge de skal ha.

Assistent pluss: Legger til menypunkter i assistent menyen som passer til appen som er åpen. Dette gjelder kun noen innbygde apper, og du kan velge hvilke av disse som skal ha denne muligheten.

Gjennomsiktighet: Angi hvor gjennomsiktig menyen skal være.

Assistentmenystørrelse: Velg hvor stor assistentmenyen skal være

Berøringsflate- og markørinnstillinger

Dette er et valg i assistentmenyen, som slår på en berøringsflate og en musmarkør. Denne virker som en ekstern platemus, og den har i tillegg et innebygget forstørrelsesglass. Denne funksjonen er nyttig dersom du har problemer med å nå til alle deler av skjermen med trykkeredskapet du benytter. I stedet kan du styre nettbrettet via en innebygget platemus som dekker et lite område på skjermen.

Dette er valgene du finner under denne overskriften:

Berøringsflatestørrelse: Velg hvor stor berøringsflaten skal være.

Markørstørrelse: Velg størrelsen på musmarkøren.

Markørhastighet: Velg hastigheten på musmarkøren. Jo høyere hastighet, jo mindre bevegelse skal til for å flytte markøren over skjermen.

Innstillinger for forstørrelsesvindu: Velg hvor stor forstørrelse du trenger og hvor stor den forstørrede del av skjermen skal være. Nå du bruker forstørrelsesvinduet, blir det enklere å treffe små objekter med muspekeren.

Her kan du se en demonstrasjon av funksjonen “Assistentmeny”:

Samhandlingskontroll

Med dette valget kan du begrense bruken av nettbrettet eller smarttelefonen. Dette gjør du ved å deaktivere et eller flere områder på skjermen og deaktivere anrop og meldingsvarsel.

Avslutning

Android er et operativsystem laget med åpen kildekode. Det betyr at alle som ønsker det og har kompetansen, kan gjøre endringer i brukergrensesnittet. Det er et langt mer åpnet system for distribusjon av apper, og produsenter av nettbrett og smarttelefoner kan gjøre endringer i operativsystemet ut fra egne ønsker. Dette gjør at man kan finne løsninger for tilgjengelighet som ikke finnes i Googles offisielle versjon av operativsystemet, og man vil også kunne oppdage at muligheter for tilgjengelighetsinnstillinger mangler i noen utgaver av systemet. Apper fra ulike utgivere kan også bidra til å fylle mangler i operativsystemet. Et eksempel på dette er appen ”Dwell Click” som er beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Fagredaksjonen til appsidene på Kunnskapsbanken er stadig på jakt er gode apper som bidrar til bedre tilgjengelighet i Android, så om du vet om noen kan du skrive og sende oss noen ord om appen du har funnet ved å bruke kontaktskjemaet til Kunnskapsbanken