Ung mann i blå skjorte som kjører bil (Foto: Colourbox.com)

Tilpassing av bil

Morten Flatebø Bevegelse, Bil og spesialutstyr

Å kjøre bil er en betydningsfull aktivitet for mange. Denne artikkelen ser nærmere på hvordan NAV formidler spesialtilpasset bil til personer med funksjonsnedsettelse som skal kjøre bilen selv. Vi har fokus på hvordan kartlegging av fysisk funksjon kan ivaretas ved bruk av modeller innen ergoterapifaget.

Artikkelen er skrevet av ergoterapeut Elin Berg, ergoterapeut Gunn Grindstuen og ergoterapeut Marit Losen Halseth og stod på trykk i Ergoterapeuten nr. 3-2017.

Med vår fagbakgrunn er det naturlig å ta utgangspunkt i en ergoterapeutisk tilnærming for å sette egne erfaringer og tanker i system. «Å kjøre bil» er en kompleks aktivitet, og en god og strukturert kartlegging er derfor viktig. Med MAO-modellen som overordnet utgangspunkt og EVA-skjemaet som kartleggingsverktøy mener vi at vi kan få en helhetlig oversikt over handlingene i aktiviteten «å kjøre bil».

MAO retter fokus mot kvalitet i aktvivitetsutførelsen ved samhandling mellom mennesket, omgivelsene og aktiviteten. EVA kan bidra til å gjøre aktivitetsperspektivet tydeligere. Bruk av skjema for analyse av «motoriske ferdigheter» bidrar til å kvalitetssikre struktur og innhold i kartleggingen. Ved å benytte ergoterapeutiske modeller og strukturerte aktivitetsanalyser i bilsaker tror vi at vi som ergoterapeuter vil oppnå bedre kvalitet under utrednings-, utprøvings- og evalueringsfasen i formidlingsprosessen.

Last ned artikkelen “Tilpassing av bil – med en ergoterapeutisk tilnærming”