Apple Watch på håndledd

Tilgjengelighet i Apple Watch

Morten Flatebø Dagligliv og fritid, Hjelpemidler, Hørsel, Kognisjon, Syn, Teknologi

Apple Watch har funksjoner som kan være nyttig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. I denne artikkelen får du en kort beskrivelse av de ulike innstillingene og andre muligheter for tilrettelegging i Apple Watch.

 Av spesialpedagog Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Apple Watch er en smartklokke som etter hvert har blitt populær blant de som bruker Apple-produkter. Til forskjell fra andre smartklokker krever bruk av Apple Watch at man har en iPhone å knytte den opp mot. Klokken kan ikke aktiveres, oppdateres eller installere nye apper uten at den er knyttet til en iPhone. Når Apple Watch er aktivert kan den brukes uten at iPhone er i nærheten, men visse funksjoner mangler. Dersom man har koblet iPhone mot et nettverk, vil apper i Apple Watch som benytter nettverkskommunikasjon også fungere selv om iPhone er utenfor rekkevidde for klokken. Nyere utgaver av Apple Watch støtter e-simm, noe som gjør at de kan benytte seg av mobildata selv om iPhone ikke er tilgjengelig.

Tilgjengelighetsinnstillingene til Apple Watch finner du på iPhone i appen Watch, som brukes til å aktivere og endre innstillinger på klokken. På klokken vil du også finne Innstillinger blant appene du har installert på klokken din. Her finner du valget Tilgjengelighet hvor du kan endre noen av innstillingene som er gjort i appen Watch på din iPhone. 

Tilgjengelighetsvalg

Skjermbilde fra iPhone på tilgjengelighetsmenyen til Apple Watch
Tilgjengelighetsmenyen til Apple Watch

VoiceOver

Skjermleseren VoiceOver (VO) finnes i mange av Apples produkter i ulike utgaver. Dette er en skjermleser som er laget for blinde, men kan også være nyttig for den som av annen grunn enn dårlig syn ikke kan lese skriften eller tolke symbolene på urskiven. Hvis man har benyttet VO på en iPhone/iPad eller en Mac, vil man kjenne igjen flere av funksjonene.

Skjermbilde av VoiceOver aktivert på Apple Watch
Skjermbilde med VoiceOver aktivert på Apple Watch

Når VO er slått på, endres berøringsskjermens bruksmåte og det som står skrevet på skjermen kommer ut som tale. VO-markøren viser hvilket objekt på skjermen som har fokus. Man flytter VO-markøren ved å stryke over skjermen eller peke på objektet og holde fingeren i ro. VO-markøren blir da flyttet dit og innholdet leses opp. For å aktivere objektet (f.eks. åpne en app) trykker man to ganger på skjermen etter at objektet er valgt. VO leser meldinger og varsler som vises på klokken, og den leser opp resultatet av diktering av f.eks. en tekstmelding før den blir sendt. Når du bruker VoiceOver kan det være vanskelig å finne fram blant appene dine på klokken hvis du bruker standardvalget som er rutenettvisning:

Skjermbilde av rutenettvisning på Apple Watch
Rutenettvisning på Apple Watch

Dette valget kan du endre ved å gå inn i Innstillinger på telefonen. Velg Appvisning og Listevisning.

Skjermbilde av listevisning på Apple Watch
Listevisning på Apple Watch

Zoom

Zoom er laget for personer med nedsatt syn. Det forstørrer opp skjermbildet på klokken. Når Zoom er aktivert, kan man ved å trykke to ganger på skjermen vise et forstørret bilde av skjermen. Graden av forstørring endres ved å dobbelttrykke med to fingre og holde fingrene på skjermen etter siste trykk. Trykk to ganger med to fingre, hold og deretter stryk over skjermen for å endre forstørringen. Kroneskruen på siden av klokken brukes for å flytte rundt på skjermen i det forstørrede bildet.

Halvfet tekst

Denne innstillingen kan du kun gjøre via Watch-appen på telefonen. Teksten på skjermen blir gjort tydeligere ved at bokstavtypene som brukes på skjermen blir noe kraftigere.

Av/På etiketter

Dette valget slår på en alternativ visning av av/på knapper i klokkens skjermbilde. Dette valget er ment å gjøre det lettere å se og forstå tilstanden til av/på knappene i ulike innstillinger.

Gråtoner

Når dette tilgjengelighetsvalget er slått på, vil fargene på skjermen erstattes av ulike grader av gråtoner. Dette er nyttig for de som ikke kan se forskjell på visse farger, og som dermed kan får problemer med å tolke informasjon på klokken.

Reduser gjennomsiktighet

Dette øker kontrasten på bakgrunnen i noen apper, slik at innholdet blir tydeligere.

Reduser bevegelse

Dette valget slår av 3D-effekten som gir en illusjon av at et objekt er plassert over et annet. Dette vises ved at objekter flytter på seg når man beveger klokken. Du slår også av animasjonen som vises når du starter og lukker en app.

Klokkeslag

Når dette valget er aktivert, spilles det en lyd hver time, hvert 30. eller hvert 15. minutt.

Trykkhastighet 

Velg hvor lenge det skal være mellom trykkene når du dobbelklikker på sideknappen. 

Trykktilpasning

Hvis du har problemer med å bruke fingrene på skjermen, kan du bruke disse innstillingene til å endre hvordan skjermen reagerer på berøring.

Skjermbilde fra iPhone på menyen trykktilpasning til Apple Watch
Menyen for trykktilpasning av Apple Watch

Varighet av trykk

Velg hvor lenge du må trykke før det skjer noe på skjermen. Dette er nyttig for de som har litt ufrivillige bevegelser/skjelver som gjør at det lett blir feiltrykk.

Ignorer gjentakelser

Sett en tidsperiode hvor flere trykk blir registrert som ett. Dette er nyttig hvis du lett kommer til å trykke flere ganger når du hadde ment å bare trykke en gang på skjermen.

Trykkstøtte

Dette valget brukes når du ønsker at alle bevegelser med en finger skal regnes som et trykk. 

  • Bruk plasseringen til første trykk: Dette valget brukes når du lett beveger fingeren din på skjermen etter et du har truffet stedet du vil trykke.
  • Bruk plasseringen til siste trykk: Dette valget bruker du hvis du lett bommer på stedet du vil trykke på skjermen, men du klarer å flytte fingeren til rett sted mens du holder fingeren mot skjermen. Stedet du løfter fingeren fra vi da aktiveres.

Walkietalkie (trykk for å snakke)

Walkietalkie er en app som følger med alle Apple Watch. Den lar deg ha samtaler direkte med andre som har Apple Watch. Du åpner appen, velger hvem du vil snakke med fra din kontaktliste og holder fingeren ned på urskiven mens du snakker. Når «Trykk for å snakke» er aktivert, trykker du i stedet en gang på skjermen for å starte og en gang til for å avslutte sendingen din. 

Hørsel 

Monolyd

Lyd fra klokken kan sendes via blåtann til høretelefoner eller f.eks. til et høreapparat. Musikk, telefonsamtaler, radio med mer låter ikke veldig godt i den lille høyttaleren som Apple Watch er utstyrt med. Sendingen som overføres til høreapparatet er i stereo, men for den som bare har hørsel på et øre, vil dette føre til at man kun hører den ene stereokanalen. Ved å aktivere valget Monolyd vil lyden bli den samme i begge kanalene.

Lydvolumbalanse

Juster balansen mellom høyre og venstre kanal på høretelefonene dine.

Høreapparater

Det finnes etter hvert mange typer høreapparater som kan styres vi iPhone. De er også tilgjengelige via Apple Watch. Under dette valget kan du velge hvilken funksjon som skal være tilgjengelig på urskiven din. 

Hastighet på følbar tid

Følbar tid er en innstilling som du kan aktivere under innstillingene til klokken. Den gir deg mulighet til å få et følbart signal fra klokken om hva klokken er. Men denne innstillingen kan du velge hastigheten på signalene som blir sendt.

Tilgjengelighetssnarvei

Tre trykk på kroneknappen vi slå på VoiceOver, Zoom eller Trykktilpasning avhengig av hva som er valgt her. 

Oversikt og forståelse

Apple Watch kan inneholde svært mange apper og objekter som kan gjøre bruken vanskelig for noen fordi klokken gir for mye informasjon og den viktige informasjonen forsvinner. Samtidig kan man godt tenke seg at klokken kan være nyttig for de med hukommelsesvansker eller andre kognitive problemer, fordi man så lett kan få opp påminnelser, meldinger eller andre typer varsler på klokken. 

Skjermbilde fra iPhone på menyen varslinger til Apple Watch
Menyen for varslinger til Apple Watch

I menyen som du ser en skjermdump fra over, kan du velge hvordan varslinger gis, og hvilke apper som skal kunne sende varsler til brukeren. Varsler gis ved at klokken gir fra seg en liten lyd, den vibrerer lett på håndleddet, og straks man løfter armen vil varslet vises på skjermen til klokken.

Mange Apple Watch-apper gir varsler, og det kan være nyttig å rydde opp i utvalget av apper og hvordan de varsler brukeren om nye hendelser. Uviktige varsler vil kunne forvirre eller avlede brukeren.

Skjermbilde fra iPhone av hva som er installert på Apple Watch
Liste over hva som er installert på Apple Watch

Bildet over viser apper som har blitt installert på klokken. Dette skjer ofte automatisk når man installerer en app på iPhonen som klokken er tilknyttet. Apper som har en Apple Watch-versjon vil sørge for at denne blir installert på klokken. Listen som vises over er slike apper. Du kan velge å deaktivere de appene du ikke har behov for.

Urskiver

Skjermbilde fra iPhone på urskivegalleriet til Apple Watch
Urskivegalleriet til Apple Watch

Det finnes et stort utvalg av urskiver som kan gjøre visning av tid enklere, morsommere eller tydeligere for den som bruker klokken. Det finnes også urskiver laget spesielt for barn, for den som liker å trene og få tilbakemelding på sin framdrift og for den med dårlig syn.

Du kan bytte mellom installerte urskiver på klokken ved å stryke horisontalt fra venstre eller høyre fra ytterkant av skjermen. Trykker du hardt på urskiven kan du justere utseende på den urskiven du bruker.

Urskivene «Minni» og «Mikke» har innbygget annonsering av klokkeslett. Trykk på tegneseriefiguren og du hører en morsom stemme annonsere hva klokken er. Denne urskiven er kanskje mest beregnet på barn.

Klokkeinnstillinger

Klokken har 3 innstillinger for hvordan brukeren får informasjon om tiden. De finner du i menyen «Klokke» i Watch-appen på iPhone.

  • Klokkeslag: Spill en lyd hver halvtime.
  • Les opp klokkeslett: Les klokkeslettet når du legger to fingre på urskiven.
  • Følbar tid: Når telefonen er i lydløs modus kan du få en følbar respons (vibrasjoner) som forteller deg hva klokken er når du legger to fingre på urskiven.

Komplikasjoner

Ordet «komplikasjoner» gir kanskje et feil inntrykk av hva dette er. På en Apple Watch har dette ordet en annen betydning enn det det vanligvis har. En komplikasjon er en komponent på urskiven som viser informasjon fra en bestemt app. For eksempel kan en komplikasjon fra Vær-appen vise værforhold på det stedet du er nå som en kort tekst eller et ikon. En komplikasjon fra Aktivitet-appen kan f.eks. vise deg via et lite ikon på urskiven hvor mye du har beveget deg i dag.

Den som tilrettelegger Apple Watch via iPhone kan velge hvilke komplikasjoner som skal være tilgjengelig på den urskiven som brukeren skal benytte. Hvor mange komplikasjoner man kan legge til, avhenger av hvilken urskive som er valgt. Man kan også velge å ikke vise noen komplikasjoner på urskiven.

Appoversikt og Dock

Ved å trykke en gang på kroneskruen på siden av klokken veksler man mellom å vise urskiven og en oversikt over alle apper på telefonen. Man flytter rundt i dette skjermbildet ved å stryke over skjermen. Kroneskruen kan nå benyttes til å zoome inn og ut i denne visningen. Appoversikten kan redigeres i Watch appen i iPhone. Her kan du bestemme hvor den enkelte app blir plassert. De apper som plasseres nærmest urskive-appen i sentrum av visningen, er de som vises først når du åpner denne visningen.

Dock aktiveres ved kort trykk på knappen ved siden av kroneskruen. Docken redigeres i Watch-appen, og viser sist brukte app samt snarveier til de apper man ønsker rask tilgang til.

Konklusjon

Apple Watch kan være nyttig for personer med ulike funksjonsvansker. Det betinger at det finnes hjelpere som kan gjøre de nødvendige innstillinger, redigere utseende og oppsett i telefonen og følge opp med opplæring og vedlikehold av telefonens innhold.