Deler av forsiden til heftet om tilgjengelige boliger av Norges Handikapforbund

Tilgjengelige boliger

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Norges Handikapforbund har oppdatert heftet “Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger”. I heftet finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.

Mange mennesker møter fysiske hindringer i bygg, boliger og omgivelser. Dette begrenser mulighetene til å leve et sosialt liv og delta i samfunnet. Hindringene oppstår fordi løsningene ikke er utformet med tanke på variasjoner i alder og funksjon samt bruk av hjelpemidler. Dagens boligmasse er i liten grad tilrettelagt for å bli gammel i.

Unge og voksne med funksjonsnedsettelser har få valgmuligheter i boligmarkedet. Dette gjelder også familier med funksjonshemmede barn. Vanlige hindringer er trapper ute og inne, terskler, smale dører, liten plass i entreen, trangt bad eller en lite praktisk planløsning. Dårlig belysning og blending gir også utfordringer.

Mange bruker hjelpemidler for å forflytte seg. Vanlige hjelpemidler er rullator, manuell rullestol og elektrisk rullestol for kombinert innendørs- og utendørsbruk. Ved å legge til grunn krav som personer med funksjonsnedsettelser stiller, oppnår man god fysisk tilgjengelighet og praktiske løsninger til nytte for alle.

Målgruppe

Målgruppen for heftet er alle som er opptatt av å gjøre boligen tilgjengelig og mer praktisk å bruke. For alle som bruker ganghjelpemidler eller rullestol vil heftet være særlig aktuelt. Heftet er også nyttig for fagfolk som gir råd og veiledning om boligtilpasning.

Last ned heftet “Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger” fra nhf.no.