Illustrasjon av to smilende barn i hver sin rullestol som hiver en ball til hverandre (Copyright: colourbox.com)

Tidlig intervensjon i elektrisk rullestol

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse, Kompetansefrokost, Rullestol

Onsdag 12. juni var det kompetansefrokost med temaet «Tidlig intervensjon i elektrisk rullestol – erfaringer fra implementering av gjeldende forskning».

Foredragsholdere

Jenny Käldman, ergoterapeut
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Portrettbilde av Jenny Käldman
Jenny Käldman

Astrid Vikingsen Fauske, ergoterapeut
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Portrettbilde av Astrid Vikingsen Fauske
Astrid Vikingsen Fauske

Tidlig mobilisering med elektrisk rullestol kan ha stor betydning for kognitiv utvikling, økt nysgjerrighet og selvstendighet for barn med funksjonsnedsettelse. De fleste barn i Norge starter ikke med å kjøre elektrisk rullestol før rundt skolestart. Ulike studier har vist at barn bør starte å kjøre elektrisk rullestol allerede rundt 18-måneders alder, på det tidspunktet andre barn begynner å komme seg rundt selvstendig. Målet med prosjektet har vært at barn i Oslo og Akershus skal komme i gang med elektrisk rullestol tidligere.

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.