Ingressbilde til appen Text Fairy

Text Fairy

Hilde Fresjarå App, Arbeid og utdanning (app), Lese- og skrivestøtte (app), Syn (app)

Text Fairy er en app for Android som gjenkjenner tekst som du tar bilde av. Appen leser opp teksten, og du kan eksportere den til andre apper.

Hvordan virker den?

Text Fairy er en app som ikke er veldig vanskelig å bruke, men det finnes nok andre og bedre alternativer for den som har synshemminger. Appen har ikke norsk brukergrensesnitt, men kan lese norske tekster, hvis du installerer støtte for OCR av norske tekster. Les mer om dette lengre nede på denne siden. Vi fikk gode resultater av våre forsøk på å gjenkjenne ulike tekster. Appen er helt gratis.

Når du åpner appen første gang vil du bli bedt om å gi appen adgang til kameraet. Appen vil starte opp og du ser startskjermen med tre faner du kan velge mellom nederst.

 • Camera: Bruk kameraet til å ta et bilde av en tekst. Dette vises når du åpner appen.
 • Documents: Se tekster du har skannet inn tidligere.
 • Settings: Innstillingene til appen. Lenger nede på denne siden får du en oversikt over disse innstillingene.
 • Hent inn en tekst med kameraet.

Plasser telefonen med kameraet på baksiden av enheten vendt mot teksten. Trykk på “Lukker” ikonet for å ta bildet. Du vil se bildet du har tatt i dette skjermbildet:

skjermbilde fra appen text fairy

Bruk den blå rammen til å ramme inn teksten som skal bli tolket, eller velg “Select All” hvis du ønsker eller ikke kan se den blå rammen. Bruk “Rotate” for å endre retningen på bildet.

 • Tekst Columns: Velg om appen skal finne ut hvor i kolonnene teksten er, eller om du skal markere dette manuelt.
 • The text is in: Velg språket i teksten. Du kan velge mellom språkene du har installert via Innstillings-menyen.
 • Start: Start OCR prosessen.

Resultatet av OCR prosessen

Teksten som har blitt gjenkjent vil nå bli vist i dette vinduet:

skjermbilde fra appen text fairy

Øverst på skjermen finner du disse valgene:

 • Bildesymbol: Velg en fil på enheten din for å starte en ny OCR prosess.
 • Kamera symbol: Ta et nytt bilde som skal OCR behandles.
 • Innstillings-symbol: Velg hvordan den ferdigbehandlede teksten skal formateres.
 • Liste symbol: Viser sidene i dokumentet du har åpent

Nederst på siden finner du disse valgene:

 • Switch: Bytt mellom å vise kamerabildet og den ferdig behandlede teksten.
 • Send text: Del teksten med andre personer eller apper, eller kopier den for å lime inn i et annet dokument.
 • Copy Text: Kopier teksten til klippebordet.
 • Translate: Oversett teksten til et annet språk med Google Oversetter.
 • Export: Eksporter PDF til den appen du ønsker.

Innstillinger

Disse innstillingene finner du under fanen “Innstillinger”:

 • Add Language: Installer de språkene du trenger. Det er gratis å laste ned språk som ikke er installert.
 • Show Tips: Demovideoer og tips om hvordan du kan få et godt resultat.

Kompatibilitet

Kompatibel med Android

Leverandør

Renard Wellnitz

Last ned

Google Play – Text Fairy

Dette er en kort video fra utvikleren om hvordan du kan bruke appen:

Dette er en video som viser hvordan du kan endre vinkelen på visningspunktet: