Skjermdump av forsiden til Meld St 6 Tett på

Tett på Statped

Morten Flatebø Kompetansefrokost

Onsdag 17. juni 2020 var det kompetansefrokost med temaet «Statped – Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste, 3. linjetjeneste».

Foredragsholder

  • Walter Frøyen, regiondirektør, Statped

En presentasjon av Statped i dag og framtidige endringer som følge av Meld. St. 6 “Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.”

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.