Studenter som bruker telefon og nettbrett (foto: colourbox.com)

Temaside om apper

Hilde Fresjarå Arbeid og utdanning, Barn og unge, Hjem og fritid

Temasiden gir oversikt over bruk av smartteknologi og apper for mennesker med nedsatt funksjon. Her finner du informasjon som tidligere lå på appbiblioteket.no.

Smarttelefoner og nettbrett blir stadig bedre tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. De har funksjoner som kan være nyttige for alle, og særlig for mennesker som har nedsatt funksjon. Eksempler på dette er stemmestyring, bryterstyring og opplesning av tekst.

Redaksjonen for temasiden om apper består av fagpersoner fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. I tillegg samarbeider vi om innhold med Statped.

Innhold på siden

Redaksjonen beskriver apper som er aktuelle for mennesker med funksjonsnedsettelser som syn, hørsel, bevegelse, kommunikasjon og kognisjon. Du kan søke etter apper som passer for en bestemt person, for eksempel en skoleelev med nedsatt syn som trenger tilrettelegging for å kunne lese tekst.

I tillegg til beskrivelse av enkeltapper finner du oversikter over apper til ulike formål som for eksempel musikk, matematikk og bildebøker for barn. Du finner også artikler om tilpasning av smarttelefon og nettbrett for mennesker med nedsatt funksjon.

Brukererfaringer

Redaksjonen er interessert i erfaringer fra de som bruker appene. Er det apper eller annen informasjon du savner på siden, vil vi gjerne ha tilbakemelding om det. Bruk kontaktskjemaet som du finner på Kunnskapsbanken.